Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni 1 – Avusturya 2

Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye'de çalışma ve oturum izni nasıl alınır

AVUSTURYA VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ

Resmi pasaportu olan kişiler 90 gün süreyle vize muafiyete sahiptirler. Umuma husus sivillerde ise vize koşulu bulunmaktadır. 90 gün süreyi kapsayan turistik amaçlı vizeler www.evisa.gov.tr adresinden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden resen verilmektedir.

Türkiye’ye seyahat etmek isteyen, 3 aydan fazla ülkede kalmayı amaçlayan umuma mahsus pasaportlu Avusturya vatandaşları, Avusturya’da bulunan Türkiye temsilciliklerine giderek şahsi olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Vize işlemlerinde olabilecek aksaklıklar ve gecikmeler için başvuru sahiplerinin seyahat tarihinden 1 ay önce başvuru yapması önerilmektedir. Avusturya vatandaşları ve diğer yabancı vatandaşlara verilen turistik vizeler, Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş hakkını kesin olarak vermemektedir.

Türkiye’ye giriş izinlerinde son karar ve yetki sahibi makamlar bu konuda söz sahibidir. Vize başvurularında ödenilen vize harcı ücretleri, vizenin olumsuz yanıt alması durumunda iade edilmemektedir. Türkiye’ye ziyarete gelecek olan vize sahiplerinin, Türkiye’de kalacakları süre boyunca geçerli sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur.

Vize ya da vize muafiyeti ile verilen Türkiye’de kalış süresi her 6 ayda bir 90 günü geçmeyecek şeklindedir. Son 180 gün içerisinde toplamda 90 günü geçmeme kuralı tüm yabancı ülke vatandaşlarını kapsayan bir kuraldır.

Türkiye dış temsilciliklerinde en fazla 90 günlük ikamet izni vizesi verilmekte olup daha uzun süreli kalış taleplerinde İl Göç Müdürlüğüne “Kısa Süreli İkamet” başvurusu yapılması gerekmektedir.

Çifte pasaporta sahip yabancıların iki farklı pasaport ile 180 gün içerisinde 90’ar gün kalma gibi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelmek isteyen 18 yaş altı Avusturya vatandaşı çocuklarının vize başvurusunda her iki ebeveynden de Muvafakatname alınması gerekmektedir. Ayrı ebeveynler veya ebeveynlerden birinin ölmüş olması durumunda çocuğun velayetinin kimde olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Nedir?

E-vize Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarında önceden verilen bandrol – kaşe ile verilen izinlerin yerini alan dijital bir hizmettir. Başvuru yapacak olan kişiler, E-vize internet adresi aracılığıyla gerekli bilgileri ve ödemeleri gerçekleştirerek elektronik vizelerini alabilmektedirler.

E-vize işlemlerinin sorunsuz halledilmesinin ardından e-vize belgesi başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Gönderilen e-vizenin çıktısı alınarak havayolu ve gümrük memurlarına gösterilmesi, yolculuk süresince belgelerin saklanması zorunludur.

avusturya vizesi hakkında

Avusturya vatandaşları Türkiye’de oturum ve çalışma izni alabilirler, bu süreyi uzatabilirler.

 

Pasaport Süresi Ne Kadar Olmalı?

Türkiye’ye giriş yapacak olan Avusturya vatandaşları, vize – ikamet izni ya da muafiyet süresi bitiminden itibaren en az 2 ay daha geçerliliği olan pasaporta sahip olmalıdır. Pasaportlar 10 yıldan eski olmamak kaydı ile yıpranmamış olması gerekmektedir.

Türkiye Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

Resmi pasaportlular 90 gün süre ile vizeden muaf tutulmaktadırlar. Umumu hususa sahip pasaportlular ise 90 gün ikametli turistik vize için www.evisa.gov.tr adresinden ya da Türkiye dış temsilciliklerinden başvuru yapmak suretiyle vize alabilmektedirler. 90 günü aşan seyahatlerde oturum izni alınması gerekmektedir. Ancak temsilciliklerinde en fazla 90 günlük vize verdiği unutulmamalıdır.

Turist vizesi başvurularında davet mektubunun olması halinde, davet eden kişinin T.C. Kimlik numarası, kimlik bilgileri, oturma adresi, iletişim bilgileri sunulmalı ve akrabalık bağının olup olmadığı bilgisi de başvuru dosyasında bulundurulmalıdır. Davet eden taraf bir kurum ise vergi bilgilerinin verilmesi gerekmektedir. Davet eden kişinin ayrıca gelecek olan konuğun konaklama ve benzeri seyahat masraflarını karşılayacağına dair beyanname vermesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin seyahat için yeterli finans kaynağına sahip olması şartı bulunmaktadır.

Avusturya vizeleri hakkında bilgi alınız.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Avusturya vatandaşları, Türkiye’de çalışabilmek için ülkelerindeki Türk temsilciliklerine giderek çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Avusturya’daki işlemler haricinde Türkiye’deki firma yetkililerinin de aynı dönemde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı2na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çalışma izni başvurularında, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı olumlu ya da olumsuz sonuç bildirebilir. Çalışma izni ile ikamet izni aynı anlama geldiğinden, başvuru sahiplerinin onay alması halinde Türk temsilcilikleri; Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil etmektedirler. Çalışma İzin Kartı, Türkiye sınırlarında ikamet izni belgesi yerine geçtiğinden dış temsilciliklerin verdiği “Çalışma Meşruhatlı Vize” en fazla 90 gün süre ile verilmektedir.

Türkiye Staj & Çalışma İzni Muafiyetleri Nelerdir?

Staj ve çalışma muafiyetinden önce başvuru sahiplerinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması istenmektedir.

Aşağıdaki şartlara sahip olan kişilerin özellikle çalışma izni almasına gerek bulunmamaktadır;

 • Türkiye’nin ikili ya da çok taraflı olduğu sözleşmeler kapsamında çalışma izninden muaf kişiler,
 • Yurtdışında daimi oturma iznine sahip olan; ilim, kültürel ve sanatsal etkinlikler sebebi ile 30 günden az, sportif etkinlikler amacı ile 120 günden az süre ile Türkiye’ye geçici olarak gelecek yabacılar,
 • Türkiye’ye ithal edilen makine – ekipman montajı, bakım – onarım, kullanım eğitimi gibi sebeplerle ekipman getirmek ya da teslim almak kaydıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren yıl içerisinde ülkede toplam 3 ayı geçirmemek ve bunu ibraz etmek şartıyla gelecek yabancılar,
 • Türkiye’den ihraç edilen ya da ülkeye ithal edilen ürün ve hizmetlerin kullanımı için Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl boyunca toplam 3 ayı geçmemek şartıyla kalacağını ibraz eden yabancılar,
 • Belge sahibi turizm işletmelerinin sınırlarından uzakta, fuar ve sirklerde gösteri ya da benzeri şekilde görevli olarak ülkeye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçirmeyeceğini ibraz eden yabancılar,
 • 2 yılı aşmamak ve eğitim süresi ile sınırlı olacağını ibraz eden, üniversite – kamu kurum ve kuruluşlarına çalışmaya, eğitim görmeye gelen yabancılar,
 • Sosyo – kültürel ve teknik alanlarda 6 ayı aşmayacak şekilde Türkiye’ye hizmet – katkı sağlayabileceğini bildiren yabancılar,
 • Ulusal ajanslar tarafından düzenlenen programlar kapsamında gelen yabancılar,
 • Uluslar arası stajyer öğrenci programlarından yararlanmak, staj görmek amacı ile gelen yabancılar,
 • 8 ayı aşmamak üzere Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcileri,
 • Futbol federasyonu ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan sporcular,
 • Uygunluk Onay Belgesi alan, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde görevli yabancılar,
 • AB Mali İşbirliği Programlarında görev alan yabancı uzmanlar özellikle çalışma izni vizesi almak zorunda değildir.
 1. Madde kapsamında Türkiye’ye gelen yabancıların oturum izinleri, “Kısa Dönem İkamet İzni” adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerine verilmektedir.

Muafiyet süresi kesinlikle uzatılmamaktadır. Bu doğrultuda yabancıların bir takvim yılında sadece bir kez muafiyetten yararlanabileceği kararlaştırılmıştır. Bu haktan yararlanacakların daha önce aldığı oturum izni tezkeresinin bitişinden itibaren 3 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Muafiyetin uzatılması istekleri Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmelidir.

Basın Meşruhatlı Vize Nedir?

Geçici olarak Türkiye’ye gelecek olan Avusturyalı basın personellerinin “Basın Meşruhatlı Vize” almaları gerekmektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın çalışanlarının ise turistik vize alması gerekmektedir. Kısa süreli oturum izni alan basın çalışanları ek olarak çalışma izni talep etme hakkına sahip değildir. Türkiye’ye atama yolu ile gelen basın görevlileri ise Basın Meşruhatlı Vize almalıdır.

Tur Operatörü Vizesini Kimler Alabilir?

Tur operatörü temsilcisi unvanına sahip Avusturyalılar, 8 ayı aşmayacak süre boyunca çalışma izni muafiyetine sahiptir. Tur temsilcilerinin İl Göç Müdürlüklerine yapacağı oturum izni başvuruları “Turizm Vizesi” kapsamında değerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesini Kimler Alabilir?

Taşımacılık vizesi başvurusu yapan Avusturyalılar, istenilen belgeleri teslim ettikten sonra 1 yıl geçerli çok girişli vize alabilmektedirler.

Türkiye’deki Yabancı Din Kuruluşlarında Resmi Görev Alan Personeller

Dini kuruluşlarda görevlendirilen Avusturyalıların çalışma izinleri istisna olarak kabul edilmekte,  başvurular Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışmak için alınan oturum izinlerinde onay verme yetkisi Türkiye İçişleri Bakanlığına aittir.

Kazı – Araştırma – Belgesel – Film Çekimi Vizesi Kimlere Verilir?

 • Kazı ve araştırmalar için Türkiye’ye gelen Avusturyalılar, Türkiye temsilcilikleri aracılığı ile vize alarak ülkeye giriş yapmalıdır.
 • Film, belgesel ve benzeri çekimler için ülkeye gelmeyi planlayan Avusturyalılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve valilikten izin almalıdır.
 • Türkiye’de arkeolojik, jeolojik, sosyolojik, tarihsel ve benzeri alanlarda yapılacak inceleme, araştırma, video kaydı, fotoğraf çekimi gibi işlemler için ilgili kurumlardan izin alınmalı, başvuru yapılmalıdır. Arkeolojik kazılar ve sualtı arkeolojik çalışmaları, tapu kayıt araştırması gibi çalışmalarda ise Türkiye’de, Avusturya’ya ait diplomatik temsilci aracılığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığına; yurtdışında ise Avusturya’daki Türkiye temsilcilikleri aracılığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır.
 1. TÜRKİYE’DE OTURMA İZNİ

Yabancı ülkelerin vatandaşları; oturum izni, öğrenci oturum izni, aile oturum izni, insani oturum izni, insan ticareti mağduru oturum izni gibi izinlerle Türkiye’de oturabilirler. Oturum izni olan Avusturya vatandaşları ise Türkiye sınırından özel olarak vize almadan ülkeye giriş yapabilirler.

Avusturya vatandaşlarının Türkiye çalışma izni ve çalışma izin muafiyeti belgeleri oturma izni olarak da kabul görmektedir. Türkiye’de bulunan Avusturyalı vatandaşlarının vize muafiyetinden ya da 90 günden fazla kalması durumunda özellikle oturum izni alması gerekmektedir. Oturum izni başvurusu için Türkiye’deki temsilciliklere başvurulmalıdır. Ancak başvuru yapmadan ülkeye gelen kişiler, oturum veya vize için ikinci bir düzenleme kadar il valiliklerinin inisiyatifine bağlıdır.

Oturum izni başvurusu yapacak olan Avusturyalı vatandaşlar, talep ettikleri oturum izni için 60 günden fazla süresi olan pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmak zorundadırlar. Türkiye’de yapılacak başvurular için ise, Avusturya vatandaşının aldığı vize süresinin ya da muafiyetinin bitmemiş olması gerekmektedir. Oturum izni başvuruları en fazla 90 gün içinde sonuç alır. Kalış amacına göre her yabancı vatandaş için ayrı olarak düzenlenir. Belgeler kişilerin ikamet adresine postayla gönderilmektedir.

E-ikamet başvurusu

Türkiye sınırları içerisinde yapılan oturum izni ve uzatma başvuruları e-ikamet aracılığı ile yapılmaktadır. İlk kez oturum izni başvurusu yapacak olan Avusturya vatandaşları, sistem tarafından otomatik olarak verilen gün ve saatte İl Göç İdaresinde bulunmalıdır. Oturum izni uzatma başvurularında talep edilen evraklar, PTT iadeli taahhütlü ya da kargo ile ikamet edilen İl Göç İdaresine gönderilmelidir.

Avusturyalı vatandaşlarının oturum süresinin bitmesine 60 gün kala oturum iznini uzatmak için başvuru yapılmaya başlanmalıdır. Oturum izni uzatma başvurusu için süre dolmadan mutlaka yapılmalıdır. Oturum izni uzatma başvurularında e-ikamet sistemi başvuru sahiplerine müracaat belgesi verilir. Bu belge başvuru sahiplerine oturum izinlerinin bitmiş olmasına rağmen oturum izni uzatma talebi sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmak için yasal hak vermektedir. Kişilerin Türkiye’den çıkış yapmak istemesi durumunda ise İl Göç İdarelerine müracaat belgelerini onaylatmak zorundadır.

Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Avusturya vatandaşları Türkiye’de kısa dönem oturma izni nasıl alır?

En fazla 1 yıl için verilen kısa dönem oturma iznini alabilmek için Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz malı, ticari iş bağlantısı ya da yatırımı olan Avusturya vatandaşları, aşağıdaki belgeleri İl Göç İdaresine teslim etmelidir.

Türkiye oturum izni ilk kez başvuru yapılacağı zaman gerekli belgeler

 • Oturum izni başvuru formu
 • 4 adet vesikalık biyometrik fotoğraf
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (aslı ve fotokopisi)
 • Yeterli ve düzenli maddi yeterliliğe sahip olduğuna dair belge
 • Başvuru sahibine ait konut olduğunu gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan Türkiye’de de geçerliliği olan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair resmi belge
 • SGK’dan alınmış provizyon belgesi
 • Özel sağlık sigortası
 • SGK’ya sigortalı olmak için yapılmış başvuru belgesi

Türkiye Oturum İznini uzatmak başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

 • Oturum izin başvuru formu
 • 2 adet biyometrik vesikalık
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge
 • Başvuru sahibinin düzenli ve yeterli gelire sahip olduğuna dair belge
 • Başvuru sahibine ait konutun belgesi
 • Bir önceki oturum izni belgesinin ibrazı
 • İdarenin talebi durumunda temas edilecek kişi ya da firmalardan alınacak davet mektubu
 • Geçerli sağlık sigortası
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan Türkiye’de de geçerliliği olan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair resmi belge
 • SGK’dan alınmış provizyon belgesi
 • Özel sağlık sigortası

Avusturya vatandaşları için Türkiye’de uzun dönem oturum izni nasıl alınır?

Uzun dönem oturum izni almak için Avusturya vatandaşlarının en az 8 yıl Türkiye’de yaşamış olması şartı aranmaktadır. Bu koşulu yerine getiren Avusturya vatandaşları, aşağıdaki belgeleri hazırlayıp İl Göç İdarelerine ibraz ettiği halde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Türkiye uzun dönem oturum izni başvurusunun ilk kez yapılacağı zaman gerekli belgeler;

 • Oturum izni başvurusu
 • 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (aslı ve fotokopisi)
 • Önceki oturum izni belgesinin ibrazı
 • Başvuru sahibinin son 3 yıllık dönemde herhangi bir sosyal kuruluştan yardım alıp almadığını gösteren belge
 • Kişinin yeterli ve düzenli bir gelire sahip olup olmadığına dair belge
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan Türkiye’de de geçerliliği olan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair resmi belge
 • SGK’dan alınmış provizyon belgesi
 • Özel sağlık sigortası
 • Başvuru sahibinin adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğunu gösteren belge

Oturum izni uzatma başvuru

Uzun süreli oturum izinlerinde tekrar başvuru yapmaya gerek yok. İzinler süresiz verilmektedir.

İkamet & Oturum İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

 • Vize süresi ya da muafiyeti süresince Türkiye’de ikamet edenler,
 • İzin suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Uluslararası geçerliliği olan koruma başvurusu kayıt belgesi bulunanlar,
 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde ikamet izninden muaf tutulanlar,
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının, eşleri ve çocukları ile sınırlı olmak üzere Dışişleri Bakanlığına bildirilen kişiler,
 • Uluslararası kuruluşların T.C temsilciliklerinde çalışan ve anlaşmaları olan kişiler
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesine sahip kişiler
 • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesine sahip olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip kişiler
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar
 1. AVUSTURYA VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak üzere başvuru yapan Avusturyalı vatandaşların, tıpkı diğer ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı kanuna tabidir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında kanununa göre; Türkiye’de yabancılara çalışma iznini vermede yetkili kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Çalışma izin başvuruları, çalışmak isteyen Avusturyalı vatandaşın kendi ülkesindeki Türk temsilciliklerine direkt ve şahsi olarak; Avusturya vatandaşlarını firmasında çalıştıracak olan Türk firmasının yetkilisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önce online sonrasında ise evraklarla birlikte Bakanlığa başvuru yapması gerekmektedir.

Avusturya vatandaşları için Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır?

Avusturya vatandaşları, çalışma izni için ilk kez başvuru yapacakları zaman Avusturya’daki Türkiye temsilciliklerine başvuru yapmalıdır. Başvuru zamanı Türkiye’deki işverenle yapılmış, imzalanmış iş sözleşmesi temsilciliğe ibraz edilmelidir. Başvuruların kabul edilmesi durumunda temsilcilik Avusturya vatandaşına referans numarası verir. Avusturya vatandaşı, referans numarası ile Türkiye’deki işverene iletilmelidir. Türkiye’deki işveren ya da vekili, PTT’den alınmış e-devlet şifresi ile referans numarasını sisteme girerek çalışma izni için başvuruda bulunmaktadır. Dış temsilcilikler aracılığı ile yapılan başvurularda, başvuruyu takriben 10 iş gününde Türkiye’deki işverenin online çalışma izni başvurusu yapması ve bu 10 günlük süreçte gerekli belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırması zorunludur. Avusturya vatandaşının ülkede bulunmaması halinde ise tarafların ıslak imzasının bulunduğu iş sözleşmesinin gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtiçinde Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de önlisans ve lisans öğrenimi için verilen oturum izni haricinde çeşitli sebeplerden ötürü en az 6 ay süreyle oturum izni almış ve izni sona ermemiş olan Avusturyalı vatandaşların işverenlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapması yeterlidir. Online başvurunun tamamlanmasından sonra imzalanacak formlar 6 iş günü içerisinde bakanlığa teslim edilmesi zorunludur.

Türkiye Çalışma İzinleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlk başvuruda Avusturya vatandaşlarının hazırlaması gereken belgeler

 • Yurt içinde yapılacak olan başvurularda, ülkede öğrenim amaçlı oturma izni haricinde, başvuru tarihinde geçerli en az 6 ay süreli oturma izni örneği,
 • Çalışma izni talebinde bulunan Avusturya vatandaşının mevcut bir geçerli oturum izninin olması durumunda, kişinin Avusturya’daki T.C temsilciliklerine iş sözleşmesini / ortaklığını gösteren belge oturum izni başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Özelikle Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar ölçütlerinden en az birini karşılayan şirketlerde çalıştırılacak Avusturyalı kişilerin, Türkiye’de yasal çerçeve kapsamında bulunduğunu kanıtlaması durumunda çalışma izni başvurusu direkt olarak ÇSGB’ye yapılabilmektedir.
 • Avusturya vatandaşının önemli – kilit personel olması halinde, “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında” yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen belgeler istenmektedir.
 • Pasaport kopyası
 • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
 • Yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde, yurtdışı yüksek öğrenim diplomaları denklik yönetmeliğine uygun “Diploma” ya da “Geçici mezuniyet belgesi” ibraz edilmelidir.

İlk başvurularda işverenlerden istenilen belgeler nelerdir?

 • Avusturya vatandaşına ait çalışma izni başvuru dilekçesi
 • Avusturyalı personel müracaat formu
 • Kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren son Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço
 • İş yeri, Özellik Arz Ede Doğrudan Yabancı Yatırım kapsamında yer alıyorsa, kanıtlayıcı belge
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı ve üstlendiği projelerin işi yüklendikleri belge
 • Müteahhitlik, mühendislik, danışmanlık ve mimarlık hizmetleri veren ve yabancı uzman istihdam edecek şirketlerin aynı alanlarda Türk çalışan istihdam ettiğini kanıtlayan maaş bordroları
 • Avusturyalı personel çalıştıracak olan kuruluş adına kullanıcı sıfatı ile e-başvuru yapma yetkisi olan görevlinin noterden onaylanmış vekâletnamesi ya da kuruluşta görevli olduğunu gösteren resmi belge

Avusturya personeli için çalışma izni uzatma başvuru nasıl yapılır?

 • Çalışma izninin uzatılması taleplerinde, Avusturyalı kişi ya da işveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapmalıdır.
 • Çalışma izni & süreyi uzatma başvurularının ilk etabını e-başvuru şeklinde yapmak zorundadır. Elektronik şekilde yapılan başvuruların onaylanması halinde, alınan barkotlu başvuru formu Avusturyalı çalışan ve Türk işverence imzalanmalı, istenilen diğer evraklarla birlikte onay tarihini takriben 6 iş gününde şahsi ya da posta yolu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırmalıdır.
 • Çalışma süresinin uzatılması talebi, iznin bittiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla 2 aylık sürede yapılmalıdır. Süre bitiminden bu yana en geç 15 gün içinde başvurular kabul edilmektedir. Bu tarihler dışında yapılan başvurularda ilk kez başvuru yapacaklara uygulanan kurallar uygulanır. Geçerliliği olan oturum izni ile yapılan başvurularda, e-başvuruyu izleyen 6 iş günü içerisinde belgeler ÇSGB’ye iletilmelidir.
 • 1 yıllık yasal çalışma izni bittikten sonra, aynı iş ve meslek olması şartıyla, mevcut çalışma izni 2 yıl süre ile uzatılabilmektedir. 3 yıl ve üzeri aynı yerde ve meslekte çalışma halinde mevcut izin 3 yıl daha uzatılabilmektedir. En az 8 yıl ve üzeri kesintisiz çalışmalarda ise Avusturyalı vatandaşlar süresiz çalışma izni için başvuru yapabilir.

Çalışma izni uzatma başvurusunda Avusturya vatandaşından istenilen belgeler

 • Pasaport fotokopisi
 • Bir önceki çalışma izin belgesi
 • ÇSGB tarafından verilmiş olan çalışma izin süresini içeren oturma izni belgesi
 • Mimar – mühendis – şehir plancısı izni olan yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 36. Maddesine dayalı olarak alması gereken belge

Çalışma izni uzatma başvuru yapan kuruluşlardan istenilen belgeler

 • Avusturyalı personel çalışma izni uzatma başvuru formu
 • Avusturyalı personel çalıştırma başvurusu formu
 • Herhangi bir değişikliğin olması halinde firmanın son sermaye yapısını gösteren Türkiye sicil Gazetesi
 • Firmanın vergi borcu olmadığını gösteren belge
 • Avusturyalı personel ve personeli çalıştıran kuruluşun sosyal güvenlik sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini gösteren belgeler
 • Avusturyalı personele sahip kuruluş adına, kullanıcı sıfatı ile e-başvuru yapma yetkisi olan kişinin noterden onaylı vekâletnamesi ya da başvuru yapanın firmada çalıştığını gösteren belge

Avusturya vatandaşlarının çalışma izni başvuruları nasıl sonuçlandırılır?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan Avusturya uyruklu vatandaşlarına bildiri, ÇSGB tarafından işverene elektronik posta ile yapılır. Avusturya’da yapılan başvurularda ise sonuçlar Türkiye temsilciliğine de bildirilir. Çalışma izninin çıkması durumunda kişinin Türkiye temsilciliğine giderek çalışma & ikamet harçlarını ödemesi gerekmektedir.

Dış temsilcilikleri, başvuru sahibinin pasaportuna vize ve etiket yapıştırdıktan sonra kişiler Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Harç ödemeden ülkeye giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerliliğini kaybetmektedir. Çalışma izin kartları postane aracılığıyla işverenlere ulaştırılmaktadır.

Çalışma izninin reddedilmesi durumunda itiraz etme

Çalışma izninin verilmesi, uzatılması taleplerinin reddedilmesi, çalışma izinlerinin iptal edilmesi gibi konularda ÇSGB tarafından verilen kararlara tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar online şekilde yapılır. İtiraza dair açıklamaların, belge ve dilekçelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtiraz ÇSGB tarafından ret cevabı alırsa kişilerin idari yargıya başvurma hakkı bulunmaktadır.

Türkiye çalışma izni harcı ne kadar? Harç nasıl yatırılır?

492 no’lu harçlar kanununca yabancılar için verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma talebi ÇSGB tarafından olumlu karşılanması halinde kişilerin gerekli harç ücretini yatırması gerekmektedir. Harç tutarları her yıl güncellenmekte ve resmi gazetede yayınlanmaktadır. Harç ücretinin miktarı ve hangi bankaya yatırılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının web sayfasında yayınlanmaktadır.

Yabancı vatandaşların yurtiçinde yapılan çalışma izni başvuru taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onay alması halinde kişilerin izin harcı ve değerli kağıt bedelini ayrı olarak yatırması zorunludur. Ödeme miktarı ÇSGB tarafından mesajla bildirilmektedir. Bu nedenle mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Harç ve değerli kâğıt ücretleri yalnızca ÇSGB tarafından belirtilen bankalara yapılabilmektedir. Ödemeler ÇSGB sisteminden gözüktüğü için, ÇSGB’ye ayrıca dekont – makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda ise; çalışma izni harç ücretleri ve değerli kâğıt ödemeleri çalışma vizesinin alınacağı zaman Avusturyalı vatandaş tarafından ülkesindeki Türkiye temsilciliğine ödenmesi gerekmektedir.

ÖZELLİK ARZ EDEN YABANCI YATIRIMLAR NELERDİR?

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özellik Arz Eden Yabancı Yatırımlara ilişkin çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuştur.

Çalışma izinleri bu yönetmelik ve çalışmalar çerçevesinde daha kolay verilmektedir. Bu yönetmelik dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda yapılan istihdamlarda çalışma izni başvuruları 4817 sayılı kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÖZELLİK ARZ EDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR; 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan şirket / şubeyi ifade eder;

 • Yabancı ortakların total sermaye payının en az 1.283.974 ₺ olması kaydıyla; şirketin son yıl cirosunun en az 96,5 milyon ₺ olması,
 • Yabancı ortakların total sermaye payının en az 1.283.974 ₺ olması kaydıyla; şirketin son yıl ihracat oranının 1 milyon $ olması,
 • Yabancı ortakların total sermaye payının en az 1.283.974 ₺ olması kaydıyla; şirketin son senede SGK’ya kayıtlı en az 250 personelinin olması,
 • Şirketin yatırım yapacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 32,1 milyon ₺ olması,
 • Ana şirketin, merkezin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yatırımın bulunması

Kilit personel: Türkiye’de kurulu olan ve tüzel kişiliği bulunan şirketin, aşağıdaki şartlardan minimum bir tanesini sağlayan personeldir;

 • Şirketin üst yönetiminde veya icra pozisyonunda görev almak
 • Şirketin idari ya da teknik personelinin işlerini denetleme veya kontrol etme
 • Şirketin tamamını ya da bir bölümünü yönetme
 • Şirketin İK politikaları konusunda karar alıcı konumda bulunmak
 • Şirket hizmetleri, cihazları, teknik ya da yönetimi için gerekli bilgiye sahip kişi
 • İrtibat bürolarında yurt dışındaki ana şirket tarafından isme özel yetki belgesi düzenlenen kişi

Kilit personeldir.

 1. TÜRK VATANDAŞLARI İLE EVLİ AVUSTURYA VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE AİLE BİRLEŞİMİ

Türk vatandaşları ile evli olan Avusturyalı vatandaşlarının Aile Birleşimi yapabilmesi için birtakım yasal kurallara uyması ve evrak teslimi yapması gerekmektedir. İstenilen belgelerin asılları ve fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Avusturya’daki Türkiye temsilciliklerine yapılacak başvurularda istenilen belgeler şöyledir;

 • 18 yaşına girmiş olmak,
 • Başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru biçimde Türkçe ile doldurulmuş, imzalanmış 2 adet başvuru formu,
 • 3 adet biyometrik fotoğraf (güncel ve rötuşsuz olmalı)
 • En az 1 yıl geçerli pasaport,
 • Kişiler evli ise uluslararası evlenme kayıt örneği
 • Uluslararası evlenme cüzdanının fotokopisi
 • Evli olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • 18 yaşından küçük evlenenlerde, evlenebileceğine dair mahkeme karar belgesi ve ebeveynlerden yazılı Muvafakatname
 • Avusturyalı eşin nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin teslim edilmesi istenebilir. İkisinin de hazır olması önerilmektedir.
 • Eşlerin daha önce boşanmış olması halinde önceki evliliklerine dair boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri (duruma göre ölüm kayıt belgesi)
 • Türkiye’de oturan yabancı eşe ait oturma izni belgesinin fotokopisi
 • Vize ücreti
 • Eski pasaportlar

Kişilerin birlikte götüreceği çocuklar için de evrak dosyası hazırlaması gerekmektedir. Konsolosluk duruma göre her iki eşin uluslararası geçerliliği olan doğum kayıt örneği ve uluslararası evlilik ehliyet belgesi ya da Türkiye’deki evlendirme mamurlarından alınan nikâh müracaatına dair belge isteyebilmektedir.

 1. AVUSTURYA VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE (LİSANS) EĞİTİMİ

Türkiye’de yüksek öğretim sistemi YÖK tarafından yönetiliyor. Türkiye’de her üniversite özerk bir yönetime sahiptir. Üniversiteler kendi akademik takvimlerini hazırlarlar. Her yıl Eylül ayında başlayan takvim, Haziran ayında sona erer. Kış ve yaz şeklinde eğitim döneminde iki farklı tatil vardır. Birçok üniversitede yaz okulu bulunuyor.

Türk üniversitelerindeki eğitim programları şöyledir,

 • Önlisans eğitimi
 • Lisans eğitimi
 • Yüksek Lisans eğitimi
 • Doktora ve sonrası eğitim programları

Avusturyalı Öğrenci Kabulü

Türkiye’de 2010 yılından itibaren üniversiteler yabancı öğrenci kabulünü bizzat yapıyor. Üniversitelerce belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlar yabancı öğrenci alımına imkân tanıyor. Bu kapsamda üniversitelerin çoğu kendi sınavını gerçekleştirmekte, bazı üniversiteler Avusturya eğitim bakanlığının yaptığı sınavı esas almakta, bazıları ise lise diploması ile birlikte öğrencilerin uluslararası eğitim sınavlarından aldığı puanları değerlendirmektedir.

Önlisans: 2 yıllık bir eğitimdir. Önlisans mezunları, merkezi herhangi bir sınava girmeden diploma alabilmektedirler.

Lisans: Çoğunlukla 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Tıp ve bazı bölümler 6 yıl ve üzeri eğitim süresine sahiptir.

Yüksek lisans: Türkiye’de yüksek lisans programları tezli 2 yıl, tezsiz ise 1,5 yıl sürüyor. Doktora programları ise genellikle 4 yıldır.

Türkiye’de Üniversiteler

Ülkemizdeki üniversiteler 2 grupta ayrışıyor: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Ülkedeki tüm üniversite kurumlarının denetlemesi YÖK tarafından yapılır. Üniversiteler önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.

Türkiye Üniversiteleri Başvuru Şartları

Avusturya vatandaşı öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelere YÖK tarafından onaylanan şartları taşıyor olmaları halinde girebiliyor.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda lisans eğitimi almak isteyen Avusturyalı öğrenciler, aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır. Belgeler üniversitelere göre değişkenlik göstereceğinden öğrencilerin ilgili üniversite ile iletişime geçmesi önerilir. İşte belgeler;

 • Uluslararası öğrenci kabul formu
 • Lise diploması (Türkçe ya da İngilizce çeviri)
 • Onaylı transkript (Türkçe ya da İngilizce)
 • Dil yeterlilik belgesi (Yeterlilik sınavını geçemeyenler ya da karşılayamayanlar, İngilizce hazırlık programlarına katılmak zorundadır)
 • Uluslar arası geçerliliği olan üniversite sınav sonucu
 • Finansal teminat dilekçesi
 • Kayıt ücreti

Belgeler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Türkiye’de yüksek lisans yapmak isteyen Avusturyalı öğrenciler aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır. Belgeler üniversiteye göre değişkenlik gösterebilir. İşte belgeler;

 • Uluslararası öğrenci kabul formu
 • Lisans, yüksek lisans diploması (Türkçe ya da İngilizce çeviri ile)
 • Onaylanmış transkript (İngilizce ya da Türkçe çeviri)
 • Güncel özgeçmiş
 • Niyet mektubu
 • Tavsiye mektubu
 • Dil yeterlilik belgesi (yeterlilik gösteremeyenler İngilizce programa hazırlık yapmalıdır.)
 • Yüksek lisans sınav sonuç belgesi
 • Yazılı sözlü ve mülakatlar
 • Kayıt ücreti
 • Finansal teminat dilekçesi

Belgeler akademik takvimdeki tarihler arasında teslim edilmelidir.

Türkiye ve Avusturya Üniversiteleri Arasında Düzenlenen Değişim Programları

Avusturya ve Türk üniversiteleri arasında imzalanmış olan ikili anlaşmalar, üniversiteler arası öğrencilerin belli sürelerle Türkiye’de ya da Avusturya’da eğitim almasına olanak tanıyor. Bu programlardan biri Mevlana Değişim Programı’dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı karşılıksız burs veren ve Türkiye üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversitelerindeki öğrencilerin, akademik personellerin değişimini destekleyen bir programdır. Coğrafya sınırlarının ortadan kalktığı en büyük değişim programlarından biridir.

Finansal Detaylar

Öğrenci Katkı Payı

Akademik yıl başlangıcında Türkiye hükümeti üniversite eğitimi için asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirliyor. Uluslararası öğrencilerin katkı payları devlet ve vakıf üniversitelerinde daha farklıdır. Devlet üniversitelerinin katkı payı ücretleri devlet tarafından öğrenim süresi ve bölümler dikkate alınarak belirlenir, Bakanlar Kurulu tarafından ise açıklanır. Vakıf üniversitelerinde ücretler yönetim kurulunca belirlenir.

Avusturyalı Öğrencilere Sağlanan Burs Olanakları

Türkiye’de okumak isteyen Avusturyalı öğrencilere tıpkı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının öğrencilerine olduğu gibi birçok burs sağlanıyor. Türkiye Devleti tarafından sağlanan özel 2 burs var. Bu burslar;

Türkiye Bursları

Türkiye bursları, eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmektedir. Türkiye’de öğrenci olan Avusturya ve diğer ülke vatandaşları da bu burslardan yararlanabilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK, belli programlarda eğitim gören yabancı öğrencilere finans desteği sağlamaktadır.

 • Uluslararası öğrencilere lisans bursu
 • Yabancı öğrencilere araştırma bursu
 • Az gelişmiş ülkeler için yüksek lisans bursu
 • Uluslararası öğrenciler için yüksek lisans bursu

verilmektedir.

 1. AVUSTURYALI VATANDAŞLAR İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

Avusturya vatandaşının Türk vatandaşı olması ile birlikte ihtiyaç duyduğu belgeler aşağıdaki gibidir.

Doğumla kazanılmış Türk vatandaşlığı nedir?

Soy bağı ve doğum yeri esas alınarak kendiliğinden gelişir. Doğum ile edinilen vatandaşlık doğum anında itibaren geçerlidir.

Soy bağı

Türkiye’de ya da Türkiye dışında, Türk anne ve babadan evlilik kapsamında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Türk vatandaşı olan anne ve yabancı babadan evlilik dışı doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir. Türk vatandaşı baba ve yabancı anneden evlilik dışı doğan çocuk ise; soy bağının kurulmasını sağlayan hususların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşı kabul edilir.

Doğum yeri

Türkiye’de doğan, yabancı anne ve babadan kaynaklı doğum ile herhangi bir şekilde ülke vatandaşlığı edinemeyen çocuk, doğumla birlikte Türk vatandaşı kabul edilir. Aksi tespit edilmediği sürece çocuk Türkiye’de doğmuş kabul edilir.

Türkiye vatandaşlığının sonradan kazanılması

Türkiye vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı vatandaşlar, kendi ülkesinde çifte vatandaş kabul ediliyorsa, T.C vatandaşlık şartlarını taşıması halinde yetkililerin kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, şartları taşımak ve vatandaşlığı kazanmak kişilere mutlak bir hak kazandırmaz. Şartları uyum gösteren her yabancı Türk vatandaşlığını kazanır şeklinde bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlığın kime verileceği ya da verilmeyeceği devletin kararındadır.

Vatandaşlık başvurusu için aranan şartlar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda aranılan şartlar şöyledir;

 • Kendi ulusal kanununa ve Türk kanunlarına göre ergin, ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Başvuru tarihi ile birlikte en az 5 yıldır Türkiye’de yaşıyor olmak
 • Türkiye’de yaşama ve yerleşme kararını doğru şekilde ifade etmek, davranışları ile doğrulamak (Türkiye’de yatırım yapmak, gayrimenkul satın almak, iş kurmak, iş bulmak, çalışmak vb davranışlar oturma isteğini doğrulayan davranışlardır.)
 • Tehlike arz eden hastalığa sahip olmamak
 • Türkçe yeterliliğine sahip olmak
 • Toplum sorumluluğu taşımak, ahlaklı ve güvenli olmak
 • Yeterli finans kaynağına ya da bir mesleğe sahip olmak
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye atacak halde olmamak aranılan şartlar arasındadır.

Aşağıdaki maddelerden bir ya da birkaçının olması başvuru reddine sebep olmaktadır;

 • Yasal oturma izni olmaması ve ülkeye yerleşme niyeti göstermeyenler,
 • Sığınma – iltica başvurusunda bulunanlar,
 • Sığınmacı olarak ülkede yaşayanlar,
 • Öğrenim sebebiyle Türkiye’de bulunanlar
 • Tedavi sebebiyle Türkiye’de bulunanlar
 • Turistik amaçlarla ikamet edenler
 • Hükümlü ya da tutuklu kişiler tarafından yapılan vatandaşlık başvuruları reddedilmektedir.

Vatandaşlık başvuru sürecinin ilerleyişi

Eksiksiz dosya hazırlayan ve şartları karşılayan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Soruşturma sona erdiğinde dosya valiliğe iade edilir ve valilikten ise komisyona gönderilir. Komisyon, başvuru sahibinin tüm şartları yerine getirip getirmediğini tespit etmek sureti ile mülakat talep eder. Kişilerin aile durumu mülakatta incelenir, Türk soylu olup olmadığı kontrol edilir. Sağır – dilsiz kişilerin mülakatı kişinin diline hakkim mütercim tercüman aracılığıyla ya da okuma – yazması varsa yazı dili ile gerçekleştirilir. Komisyondan çıkan karar olumlu ise dosya Bakanlığa, olumsuz ise valiliğe geri gönderilir.

Türk vatandaşlığının Kazanılmasında istisnai haller

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından başvuru sahibinin engel teşkil etmemesi kaydıyla, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilir;

 • Göçmen kabul edilen yabancılar
 • Vatandaşlığa geçirilmesi zorunlu olan kişiler
 • Türkiye’ye endüstriyel tesis getiren ya da teknolojik, sosyal, sportif, ilmi, kültürel, sanatsal alanlarda hizmeti olan ya da olacağı öngörülen, bakanlık tarafından gerekçe bildirilen kişiler vatandaşlık hakkı kazanabilir.

Türk vatandaşlığının evlenme yolu ile kazanılması

Türk vatandaşı ile evlenmek kişilere otomatikman Türk vatandaşlığı hakkı tanımaz. En az 3 yıl evli olmak ve evliliğin sürmesi halinde kişiler vatandaşlık hakkı için başvuru yapabilirler. Başvuru sahiplerinde aranılan şartlar şöyledir;

 • Aile birliği kurmak ve bu şekilde yaşamak
 • Evlilik birliğine ters düşecek faaliyetlerden uzak durmak
 • Ulusal güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmak vatandaşlığın evlilik yoluyla kazanılmasını sağlamaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvuru sonrasında Türk eşin vefat etmesi durumunda, evlilik devamı şartı aranmaz.
 • Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar evliliğin sona ermesi halinde, iyi niyetli evlilik yapmışlarsa Türk vatandaşlığı korunur. (Sadece vatandaşlık için evlenmek kötü niyetli evliliktir.)
 • Herhangi bir sebepten ötürü yargılanması devam eden, hükümlü – tutuklu olanlar başvuru yapamaz.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi de Türkiye vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilik süresi şartında bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihleri esas alınır.

Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanma başvurusunda istenilen evraklar

 • Vatandaşlık isteğini dile getiren, açıklayan dilekçe
 • Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneğin
 • Pasaport ve benzeri belge, söz konusu belgeler yoksa olmadığına dair belge
 • Kimlik bilgilerini gösteren doğum veya nüfus kayıt belgesi
 • Yerleşim yerinin Türkiye olması halinde oturum izni belgesi
 • Herhangi bir suça dair mahkeme kararı varsa gösteren belge
 • Kişinin doğum yılı, ayı ve gününü gösteren kimlik bilgisi
 • Hizmet harç bedellerinin yatırıldığına dair makbuz

Evlat edinilme şeklinde Türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşı tarafından reşit olmayan bir çocuğun evlat edinilmesi halinde, ulusal güvenlik ve kamu durumuna engel teşkil etmemesi şartıyla onay anından itibaren çocuk Türk vatandaşı olarak kabul görür.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

İlgili kanunun 27. Maddesi gereğince anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, reşit olduğu andan itibaren 3 yıl içinde (18 – 21 arası) seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler.

Türk vatandaşlığının Türkiye’de yatırım yapılması ile kazanılması

Yabancıların Türkiye vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2017 tarihi ile yeni bir yol daha eklenmiştir. Aynı tarihte resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre aşağıdaki koşulları karşılayan yabancı vatandaşlar, bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir;

 • En az 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarında 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmesi
 • En az 2 milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapan ve Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturan; Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
 • En az 3 milyon ABD tutarında nakdin 3 yıl tutulması şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı BDDK tarafından tespit edilen yabancılar,
 • En az 3 milyon ABD tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak üzere satın alan, Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığına geçme hakkı kazanabilir.

Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilere, aşağıdaki şartları taşıması halinde bakanlık tarafından çıkma izni ya da çıkma belgesi verilmektedir.

 • Reşit ve ayırt etme yetisine sahip olmak
 • Başka bir ülke vatandaşlığı edinmek ya da edineceğine ilişkin belirtiler sunmak
 • Kişi hakkında mali ve cezai tahdit bulunmaması
 • Suç ya da askerlik nedeniyle aranılanlar listesinde olmamak

Türk vatandaşlığını kaybettirme

Birtakım eylemlerde bulunan ve resmi makamlar tarafından tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile ise kaybettirilebilir.

 • Yabancı bir ülkenin Türkiye’nin menfaatine olmayan faaliyetlerde bulunması ve bu durumun hem yurtdışındaki temsilcilikler hem de ülkedeki yetkili kurumlar aracılığı ile fark edilip bildirilmesine rağmen 3 aydan az olmamak üzere bu faaliyetleri kendi arzusu ile bırakmayanlar,
 • İzin almadan yabancı bir ülkenin devleti için gönüllü askerlik yapanlar,
 • Türkiye ile savaş halinde olan bir ülkenin hizmetinde, Bakanlar Kurulunun izni olmadan gönüllü çalışanların vatandaşlıkları düşürülmektedir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybedilmesi

Aşağıdaki halleri belirten kişiler reşit olduğu andan itibaren 3 yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilir;

 • Anne ya da babadan kaynaklı soy bağı sebebiyle doğum ile Türk vatandaşı olan; yabancı anne ya da babanın vatandaşlığını doğumla / sonradan kazananlar,
 • Evlat edinilme yolu ile Türk vatandaşlığını kazanan kişiler,
 • Doğum yeri şartını karşılayarak T.C vatandaşı olduğu halde, sonradan yabancı anne ya da babasının vatandaşlığını kazanan kişiler,
 • Bir şekilde T.C vatandaşlığını kazanan anne – babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar

Çok Vatandaşlılık Nedir?

Türk vatandaşlık yönetmeliği birden fazla vatandaşlık hakkına izin vermektedir. Herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanan kişilerin, ilgili belgeleri ibraz etmesi ve araştırmalar sonucunda kişinin kayıtlardaki kişiyle aynı olduğunun tespit edilmesi halinde nüfus aile kütüğüne çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair bildirimde bulunabilirler.

Vatandaşlık işlemlerinde başvuru makamı ve yöntemi

T.C. vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair başvurular, Türkiye’de oturulan yerin valiliğine; Türkiye dışında ise T.C. Dış Temsilciliklerine şahsi ya da vekâletname ile gerçekleştirilir.

Bilgi ve belge talebi: Vatandaşlık işlemlerine dair inceleme – araştırmalarla ilgili evraklar, ilgili kurumlara geciktirilmeden verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlar neticesinde hataların olduğu tespit edilmesi durumunda kararı veren makam düzeltme ve değiştirmeye dair yeni bir karar alabilir.

Tebligat: T.C. vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair kararlar başvuru makamına bildirilir. Kayıpla ilgili kararlar resmi gazetede yayımlanır; yayımlandığı tarih ile birlikte tebliğ edilmiş sayılır.

Vatandaşlık başvurusunda istenen evraklar

 • Talebi açıklayan dilekçe
 • Pasaport ya benzeri resmi belge
 • Doğum belgesi ya da nüfus kayıt örnek belgesi (Evli ise eş – çocuk bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği / benzeri belge)
 • Medeni hali gösteren belge (boşanmış kişi ise boşanma ilamı, dul ise eşe ait ölüm belgesi)
 • Sağlık bakanlığı tarafından verilmiş sağlık raporu
 • Türkiye vatandaşı birinci veya ikinci derece yakın var ise; bu bireye ait başvuru makamlarından alınan aile nüfus kayıt örneği
 • Çeşitli sebeplerden ötürü kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı varsa onaylı örnek
 • Vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına kadar geçecek süreyi kapsayan oturum izni belgesi
 • Başvuru anından itibaren geriye yönelik 5 yıl kesintisiz biçimde Türkiye’de yaşadığına dair il emniyet müdürlüğünden alınmış yurda giriş-çıkış belgesi
 • Doğum yılı, günü ve ayı gösteren kimlik kayıt örneği,
 • Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

 

Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni S.S.S

Türkiye Oturum İzni Nedir?

Türkiye‘ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilirler, ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

Türkiye Oturum İzni Nasıl Uzatılır?

Daha önce Türkiye‘den ikamet izni başvurusunda bulunup olumlu sonuçlanan yabancılar, ikamet izinlerinin süresi bitmeden önce başvuru yaparak Türkiye oturma izni uzatma talebinde bulunabilir. Oturma izni uzatma , izin süresi bitmeden en erken 60 gün, en geç ise 3 gün öncesinden yapılmalıdır.

Avusturya Vatandasi Türkiye'de Ne Kadar Kalabilir?

Avusturya vatandaşının Türkiye’de ne kadar süreyle kalacağı, oturum izni süresine göre değişir. Uzun süreli oturum izni alınmışsa, uzun süreli olarak Türkiye’de ikametgâh edebilir. Ancak oturum izni kısa süreli ise bu durum farklı gözetir.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya Konsolosluğu Gaziantep-Adana-Diyarbakır-Hatay 2 – Avusturya 2

Avusturya Konsolosluğu Gaziantep-Adana-Diyarbakır-Hatay

avusturya konsolosluk iletişim bilgileri

Avusturya Vizesi Gaziantep-Adana-Diyarbakır-Hatay-Mersin

Visa Center Global Vize Hizmetleri, Avusturya Vize Başvuru Merkezi, Gaziantep Ofisinden sevgiler.

Orta Avrupa’da 9 eyaletten oluşan Avusturya’nın Başkenti, Viyana’dır. Avrupa Birliği Üyesi olan Avusturya, aynı zamanda Euro para birimini kullanıyor. Schengen bölgesi ülkesi olan Avusturya’ya gidebilmek için ise Avusturya vizesi almanız gerekiyor. Bordo Pasaportlu Türk vatandaşlarının alması gereken Avusturya vize türü ise 90 güne kadar olan seyahatleri için ‘’Schengen vizesi’’ olarak alınıyor.

Gaziantep’te yaşayan ve bulunan siz değerli müşterilerimiz için Avusturya vizesi almak artık çok daha kolay. Size kesintisiz ve kolay hizmet verebilmek adına Merkez Şubemizi, Gaziantep’te bulunduruyoruz. Ayrıca, Avusturya Vize Başvuru Merkezi olarak Türkiye’nin her yerinde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda 81 ilde hizmet vermekle birlikte, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa illerinde de ofislerimiz bulunuyor.

Avusturya Vize Başvuru Merkezi – Adana

Adana, Türkiye’nin kozmopolit illerinden biri olmakla birlikte, Büyükşehir olma özelliğini de taşıyor. 2,20 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı ilimizde, Avusturya Vize Başvuru Merkezi olarak hizmet veriyoruz. Akdeniz Bölgesi’nin en özel ve en kendine has şehirlerinden biri olan Adana, bu noktada bir hayli şanslı. Zira Vize Başvuru Merkezi ofislerimizde verdiğimiz hizmet kapsamında, vize danışmanlığı ve vize başvuru hizmetlerinizin yerine getirilmesi de söz konusu.

Avusturya vizesi almak için daha fazla beklemenize ya da Adana dışında başvuru merkezi aramanıza gerek yok. Sizler için 7/24 hizmet sunan ve sunduğu hizmet ile vize alabilmeniz için prosedürleri yerine getiren ekip arkadaşlarımız, her an ve her saniye sorularınızı cevaplayacak kadar size yakınlar.

 

Avusturya Vize Başvuru Merkezi – Hatay

Avusturya vizesi alarak yurt dışına çıkmak isteyenler ya da Schengen Bölgesi’nde seyahat etmek isteyenler için verdiğimiz hizmete, Avusturya Vize Başvuru Merkezi ile devam ediyoruz. Hatay’da yaşıyor ya da Hatay çevresinde bulunup bu ile sık sık yolculuk ediyorsanız, günün birinde vize ihtiyacınız için ofisimize bekleriz. Ofislerimiz, sizlerin konforu ve doğru bilgilendirilmesi için hem donanım hem de doğru ekip arkadaşları ile hizmet veriyor.

Vize Başvuru Merkezi olarak sizler için her daim hizmete açığız. Hatay’da ya da bir başka şehirde olmanız durumu değiştirmiyor. Eğer vize ihtiyacınız varsa ve Avusturya vizesi almak istiyorsanız, tek yapmanız gereken şey bizimle iletişime geçmek. Kurmuş olduğunuz irtibat sonrası kısa zamanda vizenize kavuşabilirsiniz.

Avusturya Vize Başvuru Merkezi – Kahramanmaraş

Avusturya Vize Başvuru Merkezi, Kahramanmaraş ofisi ile bölge halkına hizmet veriyor ve en kolay vize aldıran çözümleri sunuyoruz. İletişim sağladığınız Kahramanmaraş ofisimiz sayesinde, öncelikle seyahat analizinizi yapıyor, hemen ardından da seyahatiniz için uygun olan vize türünü belirliyoruz. Vize Başvuru Merkezi olarak Avusturya vizesi başvurunuzu gerçekleştirmek üzere, sizlere vize almak için gerekli evraklar listesi iletiyor ve karşılığında hızlı bir şekilde evrakların tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlanan evraklarınız ile bize dönüş yaptığınızda ise başvurularınızı oluşturuyor ve 7-15 gün içerisinde vizenizi alacak şekilde adımlar atıyoruz.

Avusturya Vize Başvuru Merkezi – Mersin

Avusturya’da birçok Türk yaşıyor. Kimilerinin vatandaşı olduğu, kimilerinin ise göçmen olarak yerleşmeye çalıştığı Avusturya, aynı zamanda aile ziyareti, eğitim seyahati ve benzeri konular için de vize alabileceğiniz bir Schengen ülkesi. Avusturya Vize Başvuru Merkezi, Mersin Ofisi ile sizler de aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi ya da öğrenci vizesi alarak yurt dışına çıkabilirsiniz.

Schengen vizesi almak, sanıldığı kadar zor değil. Ancak, aldığınız Schengen vizesi hangi ülkeye aitse, o ülkeden giriş yapmak zorundasınız. Örneğin, Avusturya Schengen vizesi almak üzere bize başvurduğunuzda, elde edeceğiniz Avusturya vizesi ile ilk ayak basacağınız Avrupa ülkesi, Avusturya olmalı. Daha sonrasında ise dilediğiniz Schengen ülkesine geçiş yapabilirsiniz. Mersin’de Avusturya Schengen vizesine, Vize Başvuru Merkezi Ofisimizden başvurulabiliyor.

Avusturya Vize Başvuru Merkezi – Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu hakkında pek çok insanın ön yargıları olsa da aslında pek çok hizmet alabileceğiniz bu şehrimizde, Avusturya Vize Başvuru Merkezi Ofislerimizden biri bulunuyor. Şanlıurfa Vize Başvuru Merkezi, sizlere kısa sürede, talep ettiğiniz Avusturya vizesini aldırabiliyor.

Ekip arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, sizden istenenleri yerine getirmeniz, danışmanlarımızın talep ettiği evrakları tamamlamanız ve kendilerine ulaştırmanız durumunda, Güneydoğu’da, Şanlıurfa’da dahi Avusturya vizesi almak, kolay bir eylem haline dönüşüyor.

Avusturya Konsolosluğu Gaziantep-Adana-Diyarbakır-Hatay S.S.S

Avusturya Gaziantep Vize Başvuru Merkezi İşlemleri Nelerdir?

Gaziantep ve çevre illerde yaşayan vize başvuru sahipleri yetkili vize başvuru merkezlerinden randevu alarak Avusturya kısa süreli vize başvurusu yapabilirler. Gerekli evraklar tamamlanmalı ve Avusturya vize ücreti ödenmelidir.

Avusturya Gaziantep-Adana-Diyarbakır-Mersin Vize Başvuru Merkezi İşlemleri Nelerdir?

Avusturya Gaziantep-Adana-Diyarbakır ve Mersin vize başvuru merkezlerinde güney ve güney doğu illerinde yaşayan vize başvuru sahiplerinin kısa süreli Avusturya vize başvuruları kabul edilmektedir.

Avusturya Vizesi Nasıl Alınır?

Kısa süreli Avusturya vizeleri başvuruları yetkili vize başvuru merkezlerinden randevu alınarak yapılır. Uzun süreli Avusturya vizeleri için Avusturya dış temsilciliklerinden bizzat randevu alınmalıdır.

Avusturya vizesi hakkında bilgiler

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları 3 – Avusturya 2

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Avusturya vizesi yasal uyarı

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE BURADA YER ALAN/BELİRTİLEN UYGULAMALARI KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ

Uyarı: Bu sayfada yer alan tüm başlıklar yasal uyarı ve kullanım şartlarını kapsamaktadır.

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Visa Center Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Visa Center” olarak anılacaktır), şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve VİSA CENTER’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

VİSA CENTER bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette VİSA CENTER tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

VİSA CENTER hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun VİSA CENTER, şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve VİSA CENTER’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

avusturya-vizesi-bilgi

Avusturya vizesi kısa süreli ve uzun süreli vizelerden oluşmaktadır. Vize başvuru sahipleri seyahat amaçlarına göre vize türlerini belirlemelidir.

 

Önemli Bilgilendirme

Visa Center Ltd.Şti (VİSA CENTER) bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı , operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda konsolosluk başvurularına ve yetkililerine aracılık eden sorumlu hizmet kuruluşudur. Ancak VİSA CENTER, Büyükelçilik ve Konsolosluklarının uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu değildir 

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya vize işlemleri hakkında bilgi alınız.

Avusturya Vizesi - Covid 19 4 – Avusturya 2

Avusturya Vizesi – Covid 19

Avusturya vizesi covid şartları

Avusturya Vizesi – Covid 19

Avusturya seyahatleriniz öncesinde vize başvurularını hangi tarihler itibariyle gerçekleştireceğinizi öğrenmeniz gerekmektedir. Doğru bilgileri takip edebilmeniz için Avusturya Dışişleri Bakanlığı ve Dış Temsilcilikleri’nin resmi siteleri üzerinde paylaşılan haberlere göz atabilirsiniz.

Bu sayede randevularınızı oluşturabileceğiniz en erken süreçler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere göre kişisel olarak yapacağınız başvuruların, henüz netleşmeyen ikinci bir tarihe kadar kısıtlandığını belirtebiliriz. Bu nedenle internet üzerinden online olarak yapacağınız randevu taleplerinin değerlendirilmeyeceğini belirtmekteyiz.

Ancak acil durumlarınız için değerlendirilecek olan başvurularınızla ilgili olarak telefonlarımızdan veya mail adreslerimizden bilgi alabilirsiniz. Böylece randevularınızın hangi şartlarda oluşturulacağını netleştirmiş olacaksınız.

Konsolosluk/Büyükelçilik tarafından uygulanan kararlara göre hangi durumlarda kısıtlamalardan muaf olabileceğinizi detaylı bir şekilde aktarmaktayız. Yüksek risk bölgelerinden Avusturya’ya giriş yapmak isteyen kişilere dair uygulanacak prosedürler hakkında gerekli açıklamalara web sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Önemli Duyuruları Takip Edebilirsiniz

Mart 2023 tarihinden bu yana uygulanmaya devam eden tedbirlere göre, kişilerin ülkeye giriş yapmak istemeleri halinde yanlarında raporlarını bulundurmaları zorunlu tutulmuştur. Seyahatlerinizi gerçekleştirmeden önce yanınızda bulundurmanız gereken bu raporları temin etmelisiniz. Raporların güncel tarihli, güncel içerikli olması ve negatif sonuçları içermesi gerekmektedir. Ayrıca son 4 günlük süreçte alınmış raporların geçerli olacağını belirtebiliriz. Almanca veya İngilizce dillerinde düzenlenmiş olan raporlarınızla girişlerin sağlanabileceğini aktarmaktayız. Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenecek olan bu sağlık raporlarınızın dışında uygulanacak diğer tedbirlere de dikkat etmeniz istenmektedir.

Eğer ülkeye transit geçiş amaçlı olarak giriş yapacaksanız, bu durumda salgın hastalığı taşıyıp taşımadığınıza dair kontrollerinizin tamamlanması gerekmektedir. Seyahat rotalarınıza ilişkin bilgileri aktaracağınız yetkililerin, Covid-19 salgınını taşıyan kişilerle herhangi bir temasınızın olup olmadığına dair sorularına yanıt vermeniz istenecektir. Vücut ısınızın bu aşamada kontrol edileceğini ve herhangi bir problemin yaşanmaması durumunda geçiş izinlerinizin değerlendirileceğini belirtmekteyiz.

Avusturya’ya seyahat etmek istediğinizde acil durumlar için kayıtlarınızı oluşturabileceğiniz linklere yönlendirecek olan ekiplerimiz sayesinde güncel bilgileri elde edebilirsiniz. İletişim bilgilerimizde yer verdiğimiz telefon veya mail adresleri aracılığıyla tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Böylece alacağınız yanıtlara göre hareket etmenizin sizler için çok daha avantajlı ve yararlı olacağını belirtmekteyiz.

Avusturya Vizesi

 

Avusturya Vizesi – Covid 19 S.S.S

Avusturya Covid 19 Şartları Nelerdir?

03.03.2023 tarihinden beri, Avusturya‘ya girişte 12 yaşından büyük kişiler için genel olarak yanlarında COVID kanıtı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. 12 yaşını geçmiş kişiler, Almanya‘ya giriş esnasında test sonucu veya hastalığı geçirdiklerine dair kanıt ya da aşı belgesi ibraz etmek zorundadır.

Avusturya'ya Girebilmek İçin Covid Aşısı Gerekli mi?

Avusturya sınır kapılarından ülkeye giriş yapabilmek için Covid aşılarının en az iki doz yapılmış olması gerekmektedir.

Avusturya Vizesi Covid Kısıtlamaları Nedir?

Avusturya vizesi almak ve ülkeye giriş yapmak için Covid test sonuçları negatif olmalı ve Covid aşıları tam olarak yapılmış olmalıdır.

Avusturya vizesi hakkında bilgiler

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya Vize Ücretleri 2023 5 – Avusturya 2

Avusturya Vize Ücretleri 2023

Avusturya vize ücret güncel bilgisi

VİZE ÜCRETLERİ 2023

2023 Yılı İçin Belirlenmiş Vize Ücretleri

✅ Avusturya Turistik Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Avusturya Ticari Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Avusturya Aile Ziyaret Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Avusturya Aile Birleşimi Vize ve Çalışma Vize Ücretleri 140 Euro

 

avusturya vize ücret

Avusturya vize ücretleri zaman içerisinde değişebilmektedir.

VİZE ÜCRETLERİ 2023 S.S.S

Avusturya Vize Ücreti Nedir?

Avusturya kısa süreli vizeleri için 80 Euro konsolosluk harç ücreti, 30 Euro vize başvuru merkezi hizmet bedeli ödenir.

Avusturya Vizesi Ücretleri İade Edilir mi?

Avusturya vize başvurularında vize ret kararı çıkarsa Konsolosluk vize harç ücreti ve vize başvuru merkezi hizmet bedeli geri ödenmez. Bu yüzden vize başvuru sahipleri vize başvuru dosyasındaki belgeleri özenle hazırlamalıdır.

Avusturya Vize Ücreti Nasıl Ödenir?

Avusturya Vize Ücreti vize başvuru merkezlerinde kredi kartı veya nakit olarak ödenebilir.

Avusturya vize randevuları hakkında bilgi alınız.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya Vize Reddi ve İtiraz Hakkı 6 – Avusturya 2

Avusturya Vize Reddi ve İtiraz Hakkı

Avusturya vize reddi nasıl yapılır

Avusturya Vize Reddi

Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim hedefi ile Avusturalya’ya gitmek isteyenler, ilk önce vize formunu doldurmalı ve Almanya Büyükelçiliği’nin talep ettiği birtakım evrakları hazırlamalıdırlar.

Avusturya vizeleri hakkında bilgi alınız.

İtiraz Hakkı

Vize müracaatı reddi durumunda şahıslar fakat yen bir müracaat ile evraklarının tekrardan incelenmesini talep edebilir. Belgelerin düzenlenmesi durumunda dahi, vize reddine itiraz yapılamaz.

avusturya vize reddi

Avusturya vize reddi kararı Avusturya Konsolosluğu tarafından alınır, vize red kararına itiraz edilebilir.

Avusturya Vize Reddi ve İtiraz Hakkı S.S.S

Avusturya Vize Ret Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Vize başvuru sahibi Avusturya Konsolosluğu tarafından verilen vize ret kararı bir mektupla eline ulaştığında bu karara bir itiraz dilekçesi ile itirazda bulunabilir.

Avusturya Vize Ret Kararına İtiraz Süresi Nedir?

Avusturya vize ret kararı eline ulaşan vize başvuru sahibi bir ay içinde vize ret kararına bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir. Vize ret kararı kesinleşirse mahkeme yolu açıktır.

Avusturya Vize Ret Kararı Sebepleri Nelerdir?

Avusturya vize ret kararı eksik ve hatalı belgelerden kaynaklanır. Ayrıca adli sıcil kaydında insanlık suçları bulunanlar, ağır suçlular Avusturya vizesi alamaz. Vize başvuru sahibi yeterli maddi belge olduğunu kanıtlamalı ve ülkesinde düzenli bir işi olmalıdır.

Avusturya vize ücretleri bilgisine ulaşınız.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya'da Öğrenci Vizesi ve Eğitim 7 – Avusturya 2

Avusturya’da Öğrenci Vizesi ve Eğitim

avusturya öğrenci vizesi nasıl alınır

Öğrenci Vizesi

Nedir: Eğitim hayatını yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin başvurması ve alması gereken vize türü olan öğrenci vizesi, yalnızca eğitim amaçlı alınan bir vizeyi ifade ediyor.

Kaç Günlük Alınabilir: 6 ile 12 ay arasında değişebilen vize alınmaktadır.

Nereye Başvurmak Gerekir: Öğrenci Vizesi için konsolosluğa ya da kaymakamlığa başvurmak gerekir.

Gerekli evraklar nelerdir: Avustralya vizesi amacıyla şahsi verileri amacıyla alan standart belgeler haricinde;

 • Lise diploması ve not dökümü (tercümeli ve noter onaylı)
 • Üniversite kabul belgesi
 • Motivasyon yazısı
 • Özgeçmiş yazısı
 • Eğer daha eskiden üniversite eğitimi almadıysanız; noter onaylı olarak, lise diploması, 4 senelik seksiyonuna girmeye hak kazandığınızı gösterir belge
 • Dil yeterliliğini gösteren belge (Dil yeterliliğinin sağlanamaması durumunda talep edilen ve okuldan okula değişen eğitim ücretleri ödenerek kurs ya da hazırlık programına dahil olmak olasıdır.)
 • İstenen kriterlerde sıhhat raporu.

Biometrik Veri Gerekli Midir: Eğer birey 12 yaşını doldurmuş ise biometrik veri kaydı yani parmak izi gereklidir.

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Randevu nasıl alınır: Konsolosluklar ya da Büyükelçilik yetki sahibi şahıslarına erişim sağlayarak, makul tarih ve saatlerde randevu alabilirsiniz.

avusturya öğrenci vize

Avusturya’da öğrenci olarak eğitim almak isteyenler öğrenci vizesi almak durumundadır.

 

Avusturya’da Öğrenci Vizesi ve Eğitim S.S.S

Avusturya Erasmus Vizesi Nedir?

Erasmus programı kapsamında Avusturya’ya gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler konsolosluk tarafından belirlenen Avusturya Erasmus vizesi için başvuru yapmalıdır. Başvurularda konsolosluk tarafından istenen belgelerin güncel, eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir, evraklarda orijinal olma zorunluluğu bulunmaktadır. Başvurularda kabul eden okulun gönderdiği mektubun alsın çok önemlidir, ebeveynler tarafından verilen taahhütnamede aynı öneme sahiptir.

Avusturya Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avusturya Öğrenci vizelerinin sonuçlanma süresi 15 günü bulabilmektedir. Vize başvuru sahipleri eğitim başlangıç tarihlerinden çok önce vize başvurusunda bulunmalıdır.

Avusturya Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Avusturya’ya öğrenci olarak gidebilmek için konsolosluklara başvuru yapmanız gerekir. Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru formu, Pasaport ve tercümesi, noter tasdikli ikamet, Nüfus cüzdanı sureti gibi belgeleri toplamalı ve başvuruyu yapmalısınız.

Avusturya Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Avusturya’da bir öğrencinin çalışma izini alabilmesi için öncelikle oturum iznine de sahip olması gereklidir. Oturum iznine sahip olmadan yasal olarak çalışmasının imkânı yoktur. Hem öğrenerek hem de çalışmak isterseniz Work and Travel programlarına katılabilirsiniz.

Avustuyra Vizesi Pasaport Vize Randevu 8 – Avusturya 2

Avustuyra Vizesi Pasaport Vize Randevu

Avusturya vize başvurusu

Avusturya Vizesi Pasaport Vize Randevu

Orta Avrupa bölgesinde Alman, Macar ve Avusturya kültürünü taşıyarak bugünlere gelen ve hali hazırda Avusturya Cumhuriyeti adı ile var olan bu güzel ülkeye gitmek ister miydiniz? Avusturya, Avrupa’da en eski hanedanlıklardan biri olan Habsburg hanedanlığı ile yükselişe geçmiş, yüz yıllar boyunca Avusturya-Macaristan ve Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu devirlerini yaşamış, özel bir kültür. Osmanlı tarihinden de çok iyi bileceğimiz gibi Viyana gibi çok özel bir başkente sahip olan Avusturya, ülkeye gelen turistlerin de çoğunu bu bölgeye çekiyor.

Avusturya’nın denize kıyısı olmamasına rağmen, yılda 40 milyon turist çekmesinin en önemli sebeplerinden biri de eğitim. Eğer Avusturya’ya kısa bir tatil, eğitim ve öğretim ya da aile ziyaretine gitmek istiyorsanız, bu durumda Avusturya Schengen vizesi almanız gerekiyor.

Bordo Pasaport sahibi olan her bireyin, Schengen bölgesi ülkelerine vize alma gerekliliği bulunuyor. Bu ülkelerden biri olan Avusturya’ya vize almak istiyorsanız, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz vize başvuru merkezlerimizden destek alabilir ve 7 ile 15 gün içerisinde vizenizi alabilirsiniz.

Avusturya Vize Randevusu Açıldı

Avusturya’ya seyahat etmek isteyen bireylerin, Bordo Pasaport sahibi olmaları durumunda Avusturya vizesi almaları gerekiyor. Yeşil, gri ve siyah pasaport sahibi Türkiye vatandaşları ise bu durumdan muaf oldukları için 180 günlük süreç içerisinde toplamda 90 gün Avusturya’da bulunmaları adına vize almaları gerekmiyor.

Avusturya’ya alınması gereken vize tipi ise Schengen vizesi olarak değerlendiriliyor. Zira Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri arasında yer alan Avusturya, Schengen bölgesi içerisinde bulunuyor.  Eğer Avusturya vizesi nasıl alınır diye düşünüyorsanız, siz değerli müşterilerimiz için güzel haber: Avusturya vize randevusu açıldı.

Avusturya Schengen vizesi almak için vize başvuru merkezimize müracaat etmeniz durumunda, sizler ile kurduğumuz iletişim çerçevesinde, tarafınızdan Avusturya vizesi için gereken belgeler talebimiz bulunuyor. Listesini sizlere ileteceğimiz bu evrakları hazırlamanız ve tarafımıza iletmeniz durumunda ise olabilecek en hızlı şekilde, sizler adına tüm prosedürleri yerine getiriyoruz. Gerekli prosedürlerin pürüz yaşatmayacak bir şekilde, tamamen profesyonel bir biçimde yerine getirilmesi sonrası, size düşen tek şey ise Konsoloslukta gerçekleşecek olan randevuya katılmak oluyor.

avusturya vize randevu

Avusturya vize randevuları Avusturya dış temsilciliklerinnde gerçekleştirilir.

 

Avusturya Vizesi Uzun Süreli Alınır Mı?

Avusturya vizesi almak isteyen umuma mahsus pasaport tipi olan Bordo Pasaportlu vatandaşlarımız, bu pasaport ile birlikte Schengen vizesi alabiliyorlar. Schengen vizesi için belirlenen süre ise en fazla 90 gün. Çoğu başvuru sahibi, hatalı seyahat planı ve hatalı yapılan başvurular sebebi ile ya vize reddine maruz kalıp ya da kısa süreli vize sahibi olabilirken, tarafımızdan gerçekleştireceğiniz Avusturya Schengen vizesi başvuruları ile 90 güne dek, en uzun süreli vizeyi tarafınıza organize edebiliyoruz.

Bir ülkeye gerçekleştireceğiniz seyahat esnasında, vizenizin en uzun süreli olarak alınabilmesi için birkaç püf noktası bulunuyor. Bu püf noktalarının en değerlisi ise daha önce bu ülkede bulunmanız ve sorunsuz bir vize süreci yaşamanız durumunda, tekrar yapacağınız başvuruda daha uzun süreli vize alabilmenizdir.

Bir diğer önemli nokta ise vize başvurularında belgeleyeceğiniz gelir ve Türkiye’de ki hayatınıza dair bilgilerdir. Bu bilgilerin, Avusturya’nın beklediği kriterleri rahatlıkla karşılaması ya da kriterlerin üzerinde olması, karşı tarafı ikna eden önemli hususlar arasında. Bu tip bir belgelendirme ile yine en uzun süreli Avusturya vizesi hakkına sahip olabilirsiniz.

Avusturya Vizesi Ücretleri Güncellendi

2023 yılı itibari ile Avusturya vizesi ücretleri güncellendi ve uygulamaya koyuldu. Avusturya Başkonsolosluğu ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fiyatlandırma doğrultusunda, bu yıl itibari ile Avusturya Schengen vizesi başvurularında kullanılacak vize bedelleri de yenilenmiş oldu. Vize merkezimizden alacağınız danışmanlık ya da hizmet durumu dışarısında kalan ve tamamen Avusturya Konsolosluğu’na yatırılması gereken bedel olarak düşünebileceğiniz bu ücretler ise şu şekilde;

 • Avusturya Turist Vizesi – 80 € (EUR)
 • Avusturya Aile Vizesi –  80 € (EUR)
 • Avusturya Öğrenci Vizesi – 80 € (EUR)
 • Avusturya Ticari Vize – 80 € (EUR)
 • Avusturya Kültürel Vize – 80 € (EUR)
 • Avusturya Şoför Vizesi – 80 € (EUR)

Sizlere göndereceğimiz Avusturya vizesi için gereken evraklar listesi içinde bulunacak olan vize başvuru ücret dekontu, gişelerden veya online olarak ödenebilmesi mümkün olan ödeme işlemi sonrasında, tarafınıza matbu veyahut online dekont olarak iletiliyor.

Temin ettiğiniz dekontu saklamanız ve gerekli evraklar listesinde bulundurmanız da bir hayli önemli. Aksi durumda tüm prosedürleri yerine getirmiş olmanız durumunda bile evrak eksikliğinden sorun yaşayabilirsiniz.

Avusturya Konsolosluğu – Vize Randevu Pasaport İşlemleri

Avusturya Konsolosluğu tarafından belirlenen ve başvurularımız esnasında tarafımıza ileri bir tarihte verilecek olan vize randevu pasaport işlemleri doğrultusunda, yerine getirilmesi gereken son prosedür, Avusturya Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecek olan vize randevusu görüşmesine katılmak olacaktır.

Bu randevu, Avusturya’nın belgeleriniz, Türkiye’de ki maddi ve manevi durumunuz, Avusturya’ya neden seyahat etmek istediğiniz, seyahatinizin planlaması, rotanız ve yerine getirmeyi düşündüğünüz her şeyi teyit etmek ve bir ön görüş bildirmek üzerine oluşturuluyor. Görüşme sırasında, Avusturya Konsolosluğu vize bölümü yetkilisi tarafından, sizlere birçok soru yöneltilebiliyor.

Konsoloslukta gerçekleştirilen randevu, vize alma işlemleri için en önemli adımlardan birisi. Zira başından bu yana, birçok evrak organize etmiş ve işlemleri başarılı bir biçimde yürütmüş birçok insan, son dakikada, randevuda yaşanan bir pürüz ile vize reddi durumuna maruz kalabiliyor. Bu durumla baş başa kalmamak için yapılması gereken tek şey ise tarafınıza yöneltilecek olan sorulara, hem belgelerinizin doğruluğunu teyit eden yanıtlar vermek hem de gelebilecek kişisel sorulara, Avusturya Cumhuriyeti’ni riske eder nitelikte cevaplar vermemektir.

Avustuyra Vizesi Pasaport Vize Randevu S.S.S

Avusturya Vize Randevusu Nedir?

Avusturya dış temsilcilikleri kısa süreli Avusturya vize başvuruları için VFS Global vize başvuru merkezini yetkilendirmiştir. Vize başvuru sahipleri talep ettikleri vize türünde gerekli evraklarını hazırlayarak VFS Global vize başvuru merkezinden randevu alabilir.

Avusturya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avusturya kısa süreli Schengen vize başvuruları genellikle 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Vize başvuru sahipleri bu durumun dikkate alarak vize başvuru tarihinden en az üç hafta önce başvurularını yapmalıdır. Vize başvuru dosyasında eksiklikler ve hatalar varsa bu süre uzayabilir.

Avusturya Vize Randevusu Nereden Alınır?

Kısa süreli Avusturya vizeleri için yetkili vize başvuru merkezi VFS Global'den randevu almak gerekir. Uzun süreli Avusturya vizeleri için Avusturya konsolosluklarından bizzat randevu almak gerekir.

Avusturya vizesi hakkında bilgiler

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya Vatandaşlık İşlemleri için Neler Gereklidir 9 – Avusturya 2

Avusturya Vatandaşlık İşlemleri için Neler Gereklidir

avusturya vatandaşı nasıl olunur

Vatandaşlık İşlemleri

Nedir: Avusturalya Vatandaşlık Kanunu geçen senelerde vatandaşlığın doğumla kazanılmasına dair düzenlemeler bakımından bir kaç kez değiştirilmiştir.

Doğumla eş güdümlü vatandaşlık kazanılmasına dair düzenlemeler ile ilgili buradan bilgi edinebilirsiniz.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Avusturya vize başvuruları hakkında detaylı bilgiyi sayfamızdan alabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 • Kimlik ve ad değiştirildiyse buna ait ispatlar
 • Adli sicil belgesi (90 günden daha uzun kaldığınız bütün ülkelerden temin ederek)
 • Muafiyet, takdir ve imtiyazlar amacıyla ispatlar
 • Varsa özel ikamet şartının ya da çocuklarınızın varlığına dair kanıtları
 • Dil yeterliliğini ve vatandaşlık verilerinin yeterliliğini gösteren imtihan neticeleri
 • Avustralya kökenli ise bireyin anne ya da babasına ait belgeler
 • şeklinde listelenebilir olup orijinallerinin yanı sıra İngilizce çevirileri ile sunulmasıdır.

Ne vakit başvurmak gerekir: Süresiz seans izni aldıktan sonra 4 sene ülkede ikamet etmeniz, yeterli dil ve ülke vatandaşlığı bilginiz bulunduğunu ispatlamanız gibi kriterler aranır. 4 senelik seans vaktini tamamlayan ve vakitsiz seans izni geçerliliğini kaybetmemiş olanlar müracaatını yapabilirler.

Randevu nasıl alınır: Konsolosluk yetki sahibi şahısları irtibata geçilmesi durumunda vakitle alakalı lüzumlu yönlendirmeleri sağlamaktadır.

avusturya vatandaşlık

Avusturya vatandaşlık başvuruları Avusturya dış temsilcilikleri tarafından kabul edilmektedir.

Avusturya Vatandaşlık İşlemleri için Neler Gereklidir S.S.S

Avusturya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Avusturya vatandaşlık şartları, yasal olarak değişkenlik gözetir. Vatandaşlık işlemleri çocuk ve yaşlılar için farklı ekmenler doğrultusunda sağlanır. Avusturya Göç İdaresi ya da konsolosluk bünyesinde vatandaşlık işlemleri ile ilgili gerekli şartlar sağlandıktan sonra vatandaşlık alınabilir.

D Vizesi Avusturya Nedir?

Uzun süreli ulusal vize olarak tanımlanan Avusturya D tipi vize Aydan daha uzun süre ülkede kalmaya imkan sağlar. 90 günden daha uzun süre Avusturya’da kalmayı ya da oraya yerleşmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alması gereken vize türüdür. Aile birleşimi vizesi, çalışma vizesi ya da öğrenci vizesi ile D tipi vize başvurusu yapmak söz konusudur. Başvurunun ağzından vizenin verilmesi konusunda kültürel uyum ile birlikte yeterli dil seviyesi ve çalışma şartları göz önüne alınır.

Avusturya'da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Uzun süreli vize türü olan Avusturya çalışma izni 90 günden daha fazla ülkede konaklama gereken durumlarda bilinmektedir. Çalışma izni ancak uzun süreli vize alınması halinde elde edilen bir haktır. Çalışma izni başvuru yapabilmek için belirli olanakların elde edilmesi gerekmektedir Bunlar üstün nitelikler, işgücü açığı olan meslek verdi uzmanlık, yabancı üniversite mezunları, kırmızı -beyaz -kırmızı kart sahibi olmaktır.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya vize ücret bilgisine ulaşın.

Avusturya Güncel Vize Ücretleri 10 – Avusturya 2

Avusturya Güncel Vize Ücretleri

Avusturya güncel vize ücret bilgisi

Avusturya Vize Ücreti

Avusturya’ya seyahat edecek ve bu amaçla vizeye başvuracak olan vatandaşlarımızın sorumluluğunda olan farklı ücret ödemeleri vardır.

eklenmelidir. Bu makbuz tek seferliktir ve kişinin her başvuruda yeniden harç bedeli ödemesi gerekecektir.

Harç bedeli direkt başvurularda ödenmekte, ek olarak visa center ile çalışanların danışma kurumuna hizmet ücreti ödemesi gerekmektedir.

Ek olarak alınan hizmetler, posta ve sigorta şirketlerine ödenen ücretler tamamen başvuru sahibinin ödemesi gereken Avusturya vize ücreti dahilindedir.

Danışma merkezlerinin kendi çalışma ilkeleri doğrultusunda sağladığı ek hizmetlerin her biri farklı şekilde ücretlendirilecektir.

Avusturya Güncel Vize Ücretleri

Bahsedilmiş olan harç bedelinden yalnızca 0-12 yaş aralığı muaf olup, 12 yaşından gün alan çocuklar için de bu ücretlerin ödenmesi istenir.

Ücretler kişinin başvurduğu vize süresine ve vize kategorisine göre değişir. Ödenmesi gereken tüm bu bedeller, başvuru döneminde başvuru gerçekleştirilecek olan kuruma danışılarak öğrenilmelidir.

Çünkü ücretler kur farkından etkilenmekte ve sıklıkla güncellenmektedir. Ücretin tam ödenmemesi başvuruyu olumsuz etkileyeceğinden hizmet alacak olduğunuz visa center ile iletişime geçerek Avusturya vize ücreti hakkında bilgi almanızı öneririz.

avusturya-vize-ücret-bilgi

Avusturya vize başvuru ücretleri zaman içinde güncellenmektedir. En güncel fiyatlara vize başvuru merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Avusturya Güncel Vize Ücretleri S.S.S

Avusturya Vize Ücreti Ne Kadar?

2023 Yılı İçin Belirlenmiş Avusturya Vize Ücretleri

✅ Turistik Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Ticari Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Aile Ziyaret Vize Ücretleri 80 Euro
✅ Aile Birleşimi Vize ve Çalışma Vize Ücretleri 140 Euro

 

Türü Vize Harç Ücreti Başvuru Hizmet Ücreti Danışmanlık Hizmet Ücreti Toplam Vize Başvuru Bedeli
Turistik Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ticari Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Transit Vize 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Şoför Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Öğrenci Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kültürel Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kısa Süreli Eğitim Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ulusal Vizeler
Aile Birleşimi Vizesi- 350 Euro
Çalışma Vizesi 350 Euro
Blue Kart Çalışma Vizesi 350 Euro

Avusturya Vize Ücreti Nasıl Ödenir?

Avusturya Vize Ücreti yetkili vize başvuru merkezlerinde kredi kartı veya nakit olarak ödenir.

Avusturya Vize Ücreti İade Edilir mi?

Avusturya vize başvuruları Avusturya konsolosluğu tarafından ret edilirse ödenen vize ücretleri iade edilmez.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya vize başvuru bilgileri