Avusturya Turistik Vizesi Hakkında 1 – Avusturya 2

Avusturya Turistik Vizesi Hakkında

Avusturya turistik vize bilgileri

Avusturya Turistik Vizesi Hakkında

Avusturya Turistik Vize Başvurusunda Gerekli Evraklar

Pasaport

Avusturya Turistik Schengen vize başvurusu yapan kişilerin pasaportunun; seyahat sonrası minimum 3 ay geçerliliğe sahip olması ve turist vizesin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının bulunması şartı aranmaktadır.

Diğer iki önemli husus ise; pasaportun 10 yıldan daha eski olmaması ve yıpranmamış olması gerekmektedir. Evraklara pasaport ve daha önce alınmış vizelerin fotokopisi eklenmelidir.

Avusturya Vize Başvuru Formu

Turist vizesine başvurulurken doldurulması talep edilen Avusturya Vize Başvuru formu; vize talep eden kişi tarafından eksiksiz, doğru ve büyük harfler ile o doldurulmalıdır. Doldurulan form, Avusturya Turist Vizesi için gerekli evraklar dosyasına eklenmelidir. Form doldurulurken e-posta adresi, ıslak imza, cep telefonu numarası gibi bilgilerin atlanmaması gerekmektedir.

Başvuru formuna dair bilinmesi gereken hususlar;

  • 12 yaşından küçük olan çocuklar için Avusturya Turistik Vizesi şahsi başvuru şartı bulunmamaktadır.
  • Reşit olmayan çocuklar için pasaportunun olup olmadığına bakılmaksızın şahsa ait Avusturya vize başvuru formu ve dosyası hazırlanmalıdır.

Biyometrik Fotoğraf

Avusturya turistik vize başvuru yaparken kullanılacak olan fotoğrafın belli standartları bulunmaktadır. Fotoğraflar; arka fonu beyaz, renkli biyometrik olmalıdır. 2 adet istenilen fotoğrafın 35×45 mm ölçülerinde, baş ile çene arasında 36mm, göz aralığı ise 8 mm olmalıdır. Başvuru sahibinin yüz, kulak, alın ve boyun bölümü açıkça görülmelidir. Fotoğraf başvuru formunun sağ üst bölümüne yerleştirilmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği & Nüfus Cüzdanı

Avusturya turistik Schengen vize başvurusu, kişi adına güncel aile ve ikamet adresinin olduğu bilgilerin yer alacağı biçimde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve T.C. nüfus cüzdanının arkalı – önlü fotokopisi gerekmektedir.

Avusturya Turistik Vize Talep Dilekçesi

Avusturya turistik vizesi talebinde bulunan kişi, Avusturya Konsolosluğu’na şahsi olarak vize talebi dilekçesi vermeli; Avusturya Konsolosluğu’na ziyaretinin nedenini İngilizce veya Almanya olarak yazıp teslim etmelidir.

Vize başvurusu yapacak olan kişi çalışan ise; çalıştığı kurumun yetkilisi tarafından İngilizce veya Almanca ile antetli kâğıda izin mektubu yazılmalı; çalışan kişinin maaşı, görevi, izin tarihleri, seyahat masraflarının kimin tarafından karşılandığını, seyahat sonrası personelin işe geri döneceği taahhüdünü içeren izin dilekçesi, imza ve kaşe atılarak hazırlanmalıdır. Belgeyi teslim edecek olan kişi de kimlik bilgilerini, görevini ve göreve tekrar ne zaman başlayacağı bilgisini resmi olarak bildirmelidir.

Vize başvurusu yapacak olan kişi şirket sahibi ise; şirkete ait antetli kağıt üzerine seyahatin amacı, şirketteki konumu, seyahat süresi gibi bilgileri İngilizce veya Almanca yazıp dilekçe vermelidir.

Vize başvurusu yapacak kişi öğrenci ise; seyahat planı, seyahati finansman eden ebeveyn bilgisi ve seyahat masraflarının karşılandığına dair taahhütname vermelidir. Seyahate finansman olan ebeveyn ise; iş evrakı ve ekonomik durumunu gösteren evrakları taahhütnameye eklemelidir. Öğrenci evrak listesine pasaport fotokopisini de eklemelidir.

Vize başvurusu yapacak olan öğrenci reşit değil ise; Üçüncü şahıslarla, ebeveynle veya okul ile birlikte seyahat edecekse eğer; Seyahat izin dilekçesi ve velinin noter onaylı velayet hakkı belgesi sunulmalıdır.  Ebeveynden alınacak belge noter tasdikli İngilizce veya Almanca belge olmalıdır. Ebeveyn bekâr ise ya da öğrencinin velayet hakkı sadece kendisinde ise bu koşul geçersizdir.

Vize başvurusu yapacak olan kişi ev hanımı ise; Avusturya vize başvurusu yapacak olan ev hanımı, seyahat masrafları karşılığında eşini sponsor olarak gösterebilir. Masrafları üstlenen kişi eş ise seyahat planı, eşin seyahat sponsoru olduğuna dair belge, eşin mali ve mesleki dosyaları Avusturya vize talep dilekçesine eklenmelidir.

NOT: Avusturya Konsolosluğu’na Avusturya Turistik vize başvurusu yapacak olan şahıslar, seyahatin bitiminde farklı bir Schengen ülkesine geçiş yapacaksa eğer bu yeni seyahatin tarih ve rezervasyon bilgilerini konsolosluğa yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Avusturya Vize Ücreti

Avusturya kısa süreli Schengen vize ücreti için belirlenen bedel diğer Schengen ülkeleri ile aynı seviyededir. Vize kategorisi ve vize süresine bağlı olarak ücretler değişkenlik gösterebilmektedir. Vize ücreti içerisinde; Avusturya vize başvuru merkezi ücreti, kargo bedeli, seyahat sağlık sigortası ve benzeri ücretler yer almaz. Avusturya vizesi konsolosluk harcı kısa süreli vizeler için alınmaktadır.

Finansal Durumu Gösteren Belgeler

Avusturya turistik vize için gerekli evraklar listesinde seyahat masrafları belgesi yer almaktadır. Başvuru sahibinin banka hesabında bulunan nakdin EURO/TL ya da USD karşılığı teminat olarak gösterilmelidir. Başvuru sahibinin bankadaki son 3 aylık hesap hareketini içeren banka dökümü ya da hesap cüzdanının orijinali ve fotokopileri ile birlikte sunulmalıdır. Banka hesap dökümünün başvurudan önce en az bir haftalık dönemde alınması gerekmektedir. Banka hesap dökümünde bankaya ait orijinal kaşe, banka yetkilisine ait imza ve sirküleri birlikte sunulmalıdır. Başvuru sahibinin adına düzenlenmiş olan seyahat çeklerinin orijinali ve fotokopisi de kabul edilmektedir.

Avusturya Schengen vizesi talep eden kişiye ait düzenli bir gelir var ise, maaş bordrosunu bağlı olduğu kuruluşun kaşe ve ıslak imzası ile birlikte son 3 aylık maaşını gösterecek şekilde sunması gerekmektedir.

Avusturya Schengen vizesi talep eden kişi emekli ise maaş banka dökümü ilr birlikte emeklilik cüzdanını sunması yeterlidir.

Avusturya turistik vize başvurusu yapan kişilerin adına kayıtlı gayrimenkul, kira geliri, tapu, ruhsat vs var ise bunlara ait belge fotokopileri de dosyada yer almalıdır.

Mesleki Belgeler

Avusturya turistik vize başvurusunda gerekli olan mesleki evraklar listesinde; SGK işe giriş belgesi, SGK dökümü, çalışılan şirketten alınan izin belgesi ve maaş bordrosu yer almaktadır.

Avusturya turistik vize başvurusu yapacak olan kişinin mesleği çiftçi ise; başvuru sahibi bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi aslını ve fotokopisini evraklara eklemelidir.

Avusturya turistik vize başvurusu yapacak olan kişi öğrenci ise mevcut öğrenci belgesi aslı ve fotokopisini evrak dosyasına eklemelidir.

Avusturya turistik vize başvurusu yapacak olan kişi şirket sahibi ise; şirketin ticaret oda kaydı, şirketin vergi levhası, son yıla ait vergi beyan bilgileri, şirketin sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri ve şirketteki diğer imza yetkisi olan kişilerin yetkisi belgelerle dosyaya eklenmelidir.

Seyahat Planını Gösteren Belgeler

Vize başvurusunda bulunan kişi Avusturya seyahatine dair; seyahat tarihlerini gösteren belgeleri ve ulaşım – konaklama rezervasyon bilgilerini sunması gerekmektedir. Avusturya’ya yapılacak olan seyahatin ulaşım detayı (uçak-tren-otobüs) bilet rezervasyonları gösterilmelidir. Özel araç ile seyahat yapılması durumunda araca ait ruhsat fotokopisi, seyahat süresini kapsayan yeşil sigorta, uluslararası geçerliliği olan ehliyet gösterilmelidir. Seyahat güzergâhı İngilizce veya Almanca tercüme ile belgelendirilmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık problemleri için özel hazırlanan sigorta poliçesi, Avusturya seyahati süresine ve diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olan ve minimum 30.000 € teminata sahip, seyahat ve kaza sigortası şeklinde düzenlenmeli ve Avusturya turistik vize evrakları dosyasına konulmalıdır.

Avusturya Turistik Vizesi Hakkında

Avusturya’ya kısa süreli gezi amaçlı gidecek kişiler Avusturya Turistik Vizesi almak zorundadır.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Yabancı dildeki evrakların hepsi tasdikli şekilde İngilizce ya da Alman tercüme ile sunulmalıdır. İlk kez başvuru yapılması halinde; vize için gerekli tüm evraklar orijinal ve fotokopi olacak şekilde sunulmalıdır. Büyükelçiliğin veya konsolosluğun yeni belge talep etme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Avusturya Turistik Vizesi Hakkında Merak Edilen Sorular

Avusturya turistik vize başvurusu yaparken konsolosluktan randevu almak zorunlu mu?

Kısa süreli vize, 180 gün içerisinde maksimum 90 gün kalış süresi ile Avusturya turistik vize başvurularında randevu alma mecburiyeti bulunmaktadır. Randevuyu vize başvuru merkezlerinden, parmak izi verirken almak gerekmektedir. 2016 yılı ve sonrasında parmak izi verenler, İstanbul Avusturya Konsolosluğu’nun yetki alanı içerisine giren şehirlerde ikamet ediyorsa kurum aracılığına ihtiyaç duymadan başvuru yapabilmektedir. Avusturya Ankara Büyükelçiliği’nin yetki alanına giren iller şöyledir: Ankara, Antalya, Adıyaman, Amasya, Afyon, Aydın,  Isparta, Adana, Ardahan, Aksaray, Artvin, Ağrı, Konya, Elazığ, Batman, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Hatay, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin (İçel), Muğla, , Bayburt, Bitlis, Karaman, Kilis, Samsun, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Sinop, Osmaniye, Bingöl, Bartın, Çankırı, Erzincan, Çorum, Erzincan, İzmir, Eskişehir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat.

Avusturya vize başvurusunu randevuya gitmeden yapmak mümkün mü?

Avusturya vize başvurusuna bizatihi gelmemek için 2016 yılı ve sonrasında vize işlemleri kapsamında parmak izi verilmiş olması şartı aranmaktadır. Parmak izi verenler; İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu yetki alanı olan; Bilecik, Balıkesir, Bolu, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, İzmit, Düzce ve Yalova’da daimi ikameti bulunan kişiler, vize başvuru merkezine vereceği yetki yazısı ile randevuya gitmeden vize başvurusu yapabilmektedirler.

Avusturya turistik vize başvurularında parmak izi vermek zorunlu mu?

Pasaport çıkartırken Emniyet Müdürlüğü’nde verilen parmak iz ibrazı Schengen Vizesi için geçerlilik taşımamaktadır. Schengen ülkelerine yapılacak olan kısa süreli olan vize taleplerinde parmak izi zorunluluğu aranmamaktadır. 25 Eylül 2014 tarihinden sonra uygulamaya geçen Vize Bilgi Sistemince vizeye tabi ülkelerden parmak izi alınması zorunlu kılınmıştır.

2016 yılında veya sonrasında Avusturya vize başvurusu için verilen parmak izi geçerliliğini hala korumaktadır. Ancak sistemsel bir problem neticesinde parmak izi verisinin kaybolması durumunda yeniden parmak izi talebi olabilmektedir.

Avusturya turistik vizesinin çıkması kaç gün sürer?

Avusturya vize başvurusu seyahatten en az 4 hafta kadar önce yapılmalıdır. Konsolosluk ve büyükelçiliğin ek evrak talep etmesi veya mülakata çağırma ihtimali gibi ekstra durumlar vizenin seyahat tarihine yetişmesini önleyebilmektedir. Bu tür riskler göz önünde bulundurulmalı ve mağduriyet yaşanmaması için 4 hafta önceden Avusturya turistik vize başvurusu yapılmalıdır. Vizenin sonuçlanması 6 ila 14 iş gününü kapsamaktadır. Eksik evrak, yanlış veya hatalı evrak gibi hallerde vize değerlendirmesi ret alabilir ya da evrakların tamamlanması istenebilir. Vizenin sonucu Avusturya Konsolosluğu vize departmanının kararına bağlıdır. Eksiksiz ve doğru evrak tesliminde sonuçlar en fazla 14 iş günü içerisinde açıklanmaktadır.

Avusturya Turistik vize başvurusu kapsamında ikamet edilen şehir ile başvuru yapılan konsolosluk değişkenlik gösterir mi? Herhangi bir şehirden başvuru yapılabilir mi?

Avusturya vize başvuruları bölgelere ayrılmış ve sınırlandırılmıştır. İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu yetki alanında; Zonguldak, Düzce, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Bolu ve Balıkesir illeri yer almaktadır. Ankara Avusturya Büyükelçiliği yetki alanında ise; Ankara, Antalya, Adıyaman, Amasya, Afyon, , Aydın,  Isparta, Adana, Ardahan, Aksaray, Artvin, Ağrı, Konya, Elazığ, Batman, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Hatay, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Bayburt, Bitlis, Karaman, Kilis, Samsun, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Sinop, Osmaniye, Bingöl, Bartın, Çankırı, Erzincan, Çorum, Erzincan, İzmir, Eskişehir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Mardin, İçel, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat yer alır ve burada ikamet eden kişiler bizzat başvuru yapmak zorundadır. Avusturya fahri Konsolosluğunun bulunduğu Bodrum, Hatay, Antalya, Samsun, Mersin, Gaziantep, Kayseri ve Bursa ise vize başvurularını İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu’na ya da Ankara Avusturya Büyükelçiliğine yapmalıdır. Fahri konsolosluklar resmi olarak yetkili kurumlar değildir.

VIP başvuru vize işlemlerini hızlandırır mı?

VIP başvurular daha erken bir tarihte randevu alınmasını sağlar ancak Avusturya Konsolosluğu vize bölümünün değerlendirme süresini etkilemez.

Avusturya Turistik vize başvurusu seyahatten ne kadar süre önce yapılmalı?

Kısa süreli (maksimum 90 gün) turistik vize başvuruları için seyahatten 4 hafta önce yapmak gerekmektedir.

Avusturya turistik vizesi pasaport süresinin geçerliliği ne olmalı?

Avusturya seyahati dönüşünde pasaportun hala en az 3 aylık geçerlilik göstermesi gerekmekte ve 2 boş sayfa barındırması şartı bulunmaktadır.

Turistik Schengen vizesi başvurusu yaparken uçak bileti ya da otel rezervasyonu yaptırmak zorunlu mu? Rezervasyonlar değerlendirme sürecinde iptal olursa vize reddi gerçekleşir mi?

Avusturya turistik Schengen vizesi başvurusu yapan kişiler elbette bilet satın almak ya da otel odası rezervasyonu yaptırmak zorunda değil. Ancak Avusturya seyahati sırasında farklı ülkelere geçiş yapılacak ise bu ziyaretleri gösterecek ulaşım bileti, otel rezervasyonu bilgileri sunulmalıdır. Konsolosluk vize başvurusunu değerlendirme sürecindeyken rezervasyonların iptal edilmesine dair vizenin ret alıp almayacağı tamamen konsolosluğun inisiyatifindedir.

Evlilik – boşanma gibi sebeplerle gerçekleşen soyadı değişikliğinde eski soyadının yer aldığı pasaport geçerli midir?

Böyle durumlarda İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu ile Ankara Avusturya Büyükelçiliği farklı uygulamalarda bulunuyor. Ankara Avusturya Büyükelçiliği eski soyadını kabul ederken İstanbul Başkonsolosluğu eski soyadı ile yapılan vize başvurularını ret ile sonuçlandırıyor. Başvuru yapmadan önce bu bilgilerin güncelliği kontrol edilmelidir.

Avusturya turistik vize ücretleri nedir, ne kadardır? Kimler vize ücreti ödemekten muaftır?

Avusturya turistik vize ücretleri içeriğinde; konsolosluk harç bedeli, parmak izi hizmet bedeli ve ek hizmetler yer almaktadır. 2018 yılı konsolosluk harç bedeli 60 € olarak belirlenmiş, 6 yaşından küçükler vize ücretinden muaf tutulmuştur. Ancak 6 yaş altı çocuklardan vize başvuru merkezi ücreti talep edilmektedir. Vize başvuru merkezlerinde yaş farkı olmaksızın hizmet bedeli 19,47 € olarak belirlenmiştir. VIP vize başvurusu 50 €, başvuru formu 20 ₺, kurye hizmeti 11 €, fotoğraf bedeli 25 ₺ SMS bilgilendirme hizmet bedeli 4 ₺, başvuru sonrası kurye bedeli 45 ₺ istenmektedir. Avusturya turistik vize ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte ve güncellenmektedir.

Avusturya vize başvurusu nasıl daha kolay halledilir?

Vize başvuru merkezlerince yapılan başvurularda kişiler eksiksiz ve doğru evrak dosyaları ile başvuru yapmakta, daha hızlı sonuç almaktadır.

Avusturya Konsolosluğu hangi hallerde mülakat talep eder?

Dosya eksikliğinde, yanlış beyanatta, seyahat amacının kanıtlanamamasında, sahte evrak tespitinde, mali belgelerin yetersiz olmasında, tehlike arz etme gibi çeşitli hallerde konsolosluk mülakat talep edebilmektedir. Mülakatlar vize reddi alınacağı anlamı taşımamaktadır.

AB vatandaşı ile evli şahıslar, Avusturya vizesini nasıl alır?

Temel vize başvuru evrakları ile birlikte; AB vatandaşa eşe ait pasaport fotokopisi, gelir beyanı, evliliği kanıtlayıcı belgeler ve iletişim bilgileri dosyaya eklenerek başvuru yapılmalıdır. Seyahati AB vatandaşı eş karşılayacak ise eşin seyahati karşılayacağına dair finansal belgeler ve mesleki evraklar dosyada yer almalıdır.

Uzun dönemli Avusturya turistik vizesi nasıl alınır?

Uzun dönemli Avusturya turistik vize başvurusunda, konsolosluk vize bölümü; gidiş amacı, çalışma durumu, mesleki evraklar, konaklama ve araç bilgisi talep etmektedir. Eksik veya yanlış belge vize reddine sebep olmaktadır. Tüm evraklar eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmelidir. Seyahat sebebi ve dönüş teminatı açıklayıcı şekilde sunulmalıdır. Vize yetkilileri, varsa eski vizeleri inceler ve sonucu bildirir.

Çok girişli Avusturya Schengen vizesi nasıl alınır?

Çok girişli Avusturya Schengen vizesi almak için; seyahat planı, seyahatin nedeni, mesleki evraklar ve Avusturya Konsolosluğunun istediği diğer tüm belgeleri eksiksiz, doğru şekilde hazırlamak gerekmektedir. Dilekçeler ve seyahat planı açıklayıcı, net ifadelerden oluşmalıdır. Ülkeler arası geçiş planlanıyorsa bu geçişlere dair seyahat planı ve diğer istenen belgeler ibraz edilmelidir.

Avusturya vizesi alındıktan sonra nelere dikkat edilmeli?

Vizenin geçerlilik süresi, başlangıç – bitiş tarihleri, vizenin tek ya da çok girişli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Tek girişli vizeler 01, çift girişliler 02, çok girişi vizeler ise MULT ibaresi ile etiketlenmiştir. Otel rezervasyonu, seyahat planı gibi temel evraklar polis kontrolünde istenebileceği için pasaport sahibinin yanında olmalıdır.

Avusturya’ya sınırdan giriş yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Harç pulları, rezervasyon bilgileri, vize tarihleri kontrol edilmelidir.  Özel araç ile karayolu tercih ediliyorsa yeşil sigorta, uluslararası ehliyet, araç ruhsatı bulundurulmalıdır.

Avusturya Konsolosluğunca yapılan vize reddine itiraz hakkı var mı? Yeniden başvuru ne zaman yapılabilir?

Konsolosluktan gelen ret cevabına kişilerin itiraz hakkı bulunmaktadır. Konsolosluk sunulan evrakların yetersiz, eksik, sahte veya geçersiz olması ihtimaline karşı ret cevabı verebilmektedir. Kişiler tekrar başvuru yapmak için beklemek zorunda değildir, istedikleri zaman gerekli evraklarla yeni bir talep oluşturabilmektedirler.

Avusturya konsolosluğu vize reddi sonrasında vize ve işlem ücretleri iade ediliyor mu?

Hayır. Verilen ücretler, harç bedelleri vs idari işlemler içindir, vizenin çıkacağına dair kanıt değildir. Bu yüzden ücret iadesi söz konusu değildir.

Özel araçla Avusturya seyahatinde neler gerekli?

Araca ait ruhsat, araç başkasına ait ise noter tasdikli araç ruhsatı, uluslararası ehliyet ve yeşil sigorta gerekmektedir.

İşten yeni ayrılan kişilerin şirket evrakları başvuruda geçerli midir?

Vize başvurusu yaparken SGK hizmet dökümü gerekmektedir. Başvurular esnasında kişinin işten ayrılması durumunda şirket evrakları geçerliliğini yitirmektedir.

Yeni işe başlayan kişilerin yaşadığı eksik iş evrakı durumunda başvurular kabul görür mü? Tamamlanması mümkün olmayan evraklar varsa başvuru nasıl ilerler?

Böyle durumlarda seyahat edecek kişi, Avusturya seyahatinin amacını ve kesinlikle geri döneceğini inandırıcı, açıklayıcı şekilde konsolosluğa hitaben dilekçe ile sunmalıdır.

Pasaport teslimi üçüncü şahıslarla gerçekleşebilir mi?

Yetkilendirme yazısı ile şahıslar, pasaportlarını üçüncü kişiler aracılığı ile teslim alabilmektedir.

Geçerli Schengen vizesinin olduğu pasaportun kaybolması durumunda vize geçerlilik sağlar mı?

Hayır. Kişinin pasaportunu kaybetmesi durumunda yeni bir pasaport ve vize başvurusu yapması gerekmektedir.

Avusturya Turistik Vizesi Hakkında S.S.S

Avusturya Turistik Vize Nedir?

Schengen ülkelerinden olan Avusturya’ya seyahat edecek olan vatandaşların Schengen vizesi olmaması halinde vize başvurusu yapması gerekmektedir. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeye tabi iken yeşil, gri ve siyah pasaporta sahip vatandaşlar 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek şartı ile ülkeye vizesiz seyahat etme hakkına sahiptir. Avusturya turistik vize başvurusu yapıldığı günden itibaren ortalama 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Avusturya Turist Vizesi Ücreti Nedir?

Kısa süreli Avusturya Turistik ücreti 80 Euro konsolosluk harcı ve 30 Euro yetkili vize başvuru merkezi hizmet bedelinden oluşur.

Avusturya Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

Kısa süreli Avusturya Turistik vize başvurusu yetkili vize başvuru merkezinden randevu alınarak yapılır. Gerekli vize evrakları ile hazırlanan vize başvuru dosyası yetkili vize başvuru merkezine teslim edilmeli ve vize ücreti ödenmelidir.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.

Avusturya Vize randevusu hakkında sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.