Avusturya Dili

Avusturya Dili

Avusturya Almancasının resmi Avusturya dili olarak kabul edilme süreci, tarihi olarak 1774 yılına dayanmaktadır. İmparatoriçe Maria Teresa’nın oğlu 2.Josef’in 1774 yılında zorunlu eğitime başlaması ile beraber 18. Yüzyıla kadar dayanan Avusturya dili, Avusturya Almancası olarak kabul edilmiştir. Ülke sınırları içerisinde standart Almanca, Avusturya Almancası ve İsviçre Almancası konuşulur.

Avusturya Dili Nedir?

Avusturya dili konusunda araştırma yapıldığı zaman Almanca çıkması, merak konusudur. Avusturya’da konuşulan Almanca ile Almanya sınırları içerisinde konuşulan Almanca tamamen birbirinden farklıdır. Ancak oldukça ayrı diller olduğunu söylemek de doğru olmaz. Benzer niteliklere sahip olan Avusturya Almancası, kelime olarak Almanya Almancasından değişir.

  • 750 ile 1050’li yıllarda Avusturya’da eski Almanca konuşulmakta idi. Yani bilinen asıl Almanya’dır.
  • Fakat 1050’li yıllardan 1500’lü yıllara doğru ise orta Almanca konuşulmaya başlamıştır. Orta Almanca Avusturya Almancasına doğru gelişen Almancadır.
  • 1500’lü yıllardan günümüze kadar ise Avusturya’da modern Almanca konuşulmaktadır. Modern Almanca ise Avusturya’nın kelime olarak değiştirdiği Almancadır. Burada Almanya’da konuşulan Almanca ile farklı kelimeler bulunur.

Avusturya Resmi Dili Almanca

Alman vatandaşı Avusturya geldiği zaman kendi dilindeki Almanca ile belirli bölgelerde rahatlıkla anlaşılabilir. Kelime farklılıklarını görebilmek mümkün. Avusturya Almancası kelime olarak değişmiştir. Avusturya’nın başkenti Viyana’da farklı ülkelerden göç eden insanlar yaşadığı için Avusturya Almancası yoğun bir şekilde konuşulmaz. Burada farklı dilleri duyabilmek de mümkün. Modern Almanca daha hâkimdir. Avusturya’nın başkenti Viyana, turizm açısından tercih edilen bir rota olduğu için turist bölgelerinde İngilizce daha fazla konuşulur. Avusturya Almancası daha çok Viyana dışındaki şehirlerde konuşulan bir dildir.

Avusturya’da Neden Almanca Konuşuluyor?

Avusturya’nın resmi dilinin neden Almanca olduğu, merak söz konusudur. Avusturya tarihi olarak uzunca bir süre germen imparatorluğunda bulunmuştur. Germen İmparatorluğu’nun tarihi etkileri ile beraber konuşma dillide, Avusturya’ya yansımıştır. Ve Avusturya o dönemden günümüze kadar kendisine has dili ile değilken, germen İmparatorluğu’nun etkisi altında kaldığı süreçteki dili konuşmaktadır. Fakat o dönemdeki dil yapısı ile günümüzde kullanılan dil yapısı tamamen birbirinden farklıdır.

Give a Comment

Call Now ButtonAcil Vize