Avusturya Aile Vizesi Ziyareti 1 – Avusturya 2

Avusturya Aile Vizesi Ziyareti

Avusturya aile ziyareti vize bilgileri

Avusturya Aile Vizesi Ziyareti

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vizesi Başvuru Evrakları

Pasaport

Avusturya Aile&Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi başvurusunda kullanılacak olan pasaportun Avusturya’dan döndükten sonra hala 3 ay geçerlilik göstermesi ve Avusturya vizesinin basılabilmesi için 2 boş sayfasının bulunması gerekmektedir.

Ayrıca pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler, pasaport ve eski vize fotokopileri evrak dosyasına eklenmelidir.

Avusturya vizeleri hakkında bilgi alınız.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vizesi Başvuru Formu

Avusturya Aile&Arkadaş vizesi başvuru formu, başvuru sahibi tarafından tükenmez kalem ile eksiksiz, doğru ve büyük harfler ile yazılmalıdır. Vize dosyasını oluştururken başvuru formu ve diğer istenen evraklardaki bilgilerin birbirini desteklemesine dikkat edilmelidir. Başvuru formunda istenilen ıslak imza, cep telefonu numarası ve e-mail adresi ise atlanmamaya özen gösterilmelidir.

Not: 12 yaşından küçük çocuklar için şahsi başvuru şartı aranmamaktadır.

Not: Reşit olmayan kişilerin pasaportunun olup olmamasına bakılmaksızın, şahsa ait başvuru formu ve vize dosyası hazırlanmalıdır. 18 yaş altı kişilerin başvuru formu, yasal veliler tarafından imzalanmalıdır.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vizesi Davetiyesi

Avusturya Aile&Arkadaş ziyareti vizesi kapsamında Avusturya’ya gidecek olan kişiler, Avusturya’dan gelen davetiyeyi başvuru dosyasına eklemelidir. Davetiyenin orijinali dosyaya eklenmelidir. Öte yandan orijinal davetiye ile birlikte Avusturya’da ziyaret edilecek olan bölgenin belediye onayı ile davetiyeyi gönderen kişinin pasaport ve kimlik fotokopisi de vize dosyasına eklenmek zorundadır. Avusturya’da ziyaret edilecek kişinin Avusturya vatandaşı değilse ve oturum izni ile ülkede yaşıyorsa, ikamet belgesinin fotokopisi, davetiyenin orijinali, pasaport ve kimlik fotokopileri birlikte dosya hazırlanmalıdır.

Biyometrik fotoğraf

Avusturya Aile&Arkadaş Ziyareti vizesi başvurusu esnasında kullanılacak olan fotoğraflar arka fonu beyaz, renkli, 35x45mm ölçülerinde, baş ile çene arasında 36, göz aralığı ise 8 mm olmalıdır. 2 adet istenilen fotoğrafta kişinin yüz, kulak, alın ve boyun bölümü açıkça görülmelidir. Fotoğraf formun sağ üst köşesine yapıştırılmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik

Avusturya Aile&Arkadaş Ziyareti vizesi çıkarılacağı zaman, başvuru sahibinin aile ve ikamet ettiği adres bilgilerini içeren güncel Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve T.C. nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi.

Avusturya Aile & Arkadaş Vizesi Ücreti

Avusturya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Avusturya Vize Başvuru Merkezleri, vize başvuru ücretlerini nakit olarak almaktadır. Avusturya vize ücretleri kategorilere göre farklı seviyelerde değişkenlik göstermektedir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

Avusturya Konsolosluğu’na vize başvurusu yapacak olan kişinin talebini belirten dilekçe; Avusturya Konsolosluğu’na hitap edecek şekilde, planlanan seyahatin sebebi açıklayıcı, Almanca veya İngilizce dilinde yazılmalıdır.

Avusturya Konsolosluğu’na vize müracaatında bulunacak kişi çalışan ise; başvuru sahibinin çalıştığı şirketin yetkilisi, antetli kâğıda Almanca ya da İngilizce dilinde yazılmış Çalışma Belgesi yazmalıdır. Bu Çalışma Belgesi; çalışanın görevlerini, işe başladığı tarihi, iş yeri iletişim bilgileri, seyahat tarihleri, işe tekrar başlama tarihi gibi bilgileri taahhüdü yer almalıdır. Belge imzalı ve kaşeli olmalıdır. Belgeyi hazırlayan kişinin ise kimlik bilgisi ve şirketteki görevi belirtilmelidir.

Avusturya Konsolosluğu’na vize müracaatında bulunacak kişi şirket sahibi ise; şirkete ait antetli kâğıt üzerine seyahat planı, amacı ve şirketteki konumu İngilizce veya Almanca dilinde yazılmalıdır.

Avusturya Konsolosluğu’na vize müracaatında bulunacak kişi öğrenci ise; seyahate sponsor olan ailesinden, seyahatin içeriğinden, seyahat masraflarından bahseden taahhütname sunulmalıdır. Öğrenci ebeveyninin iş evrakları, mali durumunu gösteren evraklar da taahhütnameye dâhil edilmelidir. Taahhüdü veren kişinin pasaport fotokopisi de dosyaya eklenmelidir.

Öğrenci henüz reşit değil ise; 3. Şahısla Avusturya’ya gidiyorsa, Seyahat İzin Dilekçesi ve velinin noter onaylı Velayet Hakkı Belgesi sunulmalıdır. Ebeveynden alınan noter onaylı orijinal dosyaların, İngilizce ya da Almanca çevirisi yapılmalıdır. Söz konusu ebeveyn bekâr ise ya da ebeveynlik yetkisi kişideyse bu koşul geçerli değildir.

Avusturya Konsolosluğu’na vize müracaatında bulunacak kişi ev hanımı ise; başvuru sahibi kişiye seyahat masrafları bakımından eşi sponsor oluyorsa eğer; seyahat planı ve seyahate sponsor olduğu açıkça yazılmalı, vize talep dilekçesine eklenmelidir. Dilekçeye sponsor sahibine ait mali ve mesleki belgeler, pasaport fotokopisi de dahil edilmelidir.

Başvuru sahibine ait (varsa) Schengen ülkelerine olan seyahatin içeriğini açıklayan dilekçe

Avusturya Aile&Arkadaş Ziyareti vizesi başvurusu yapacak olan kişi, eğer Avusturya haricinde başka bir Schengen ülkesine veya ülkelerine ziyaret etmeyi planlıyorsa, bu seyahatlerine dair planlarını beyaz etmek zorundadır.

Mali Durumu Gösteren Belgeler

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vizesi için gerekli olan belgeler arasında seyahat masraflarının nasıl karşılanacağına dair bilgilerin yer aldığı belgelerdir. Bu belgeler; vize başvuru sahibinin banka hesabında € / ₺ veya $ karşılığı teminat gösterilmelidir. Bankadan alınmış son üç aya ait banka hesap hareketlerini gösteren Banka Dökümü ya da Banka Hesap cüzdanının orijinali, fotokopisi dosyaya eklenmelidir. Bu belgelerin son bir hafta içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Bankanın kaşesi, imzası ve banka imza sirküleri veya başvuru sahibi kişiye ait seyahat çeklerinin orijinali ve fotokopisi sunulmalıdır.

Başvuru sahibinin düzenli geliri olduğunu gösteren maaş bordrosu, çalıştığı kurum tarafından kaşeli, ıslak imzalı şekilde son 3 aylık döneme ait mali durum sunulmalıdır.

Avusturya vizesi başvurusunda bulunan kişi emekli ise; emekli maaşını gösteren banka dökümü ve emeklilik cüzdanı sunulmalıdır.

Avusturya vizesi başvurusunda bulunan kişi adına (varsa) Türkiye veya Avrupa ülkelerindeki gayrimenkullere ait belgelerin fotokopisi sunulmalıdır.

NOT: Başvuru sahibi kişi yeterli maddi duruma sahip değilse eğer, davet eden kişi Elektronik Taahhüt Beyanı (EVE) vermelidir.

Avusturya Aile Vizesi Ziyareti

Avusturya’daki aile yakınlarını ve arkadaşlarını ziyaret etmek isteyen kişiler Avusturya Aile Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

 

Mesleki Belgeler

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vizesi talep ederken istenilen evraklar arasında olması gereken mesleki evraklar; SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü belgesidir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vize başvurusunda bulunacak kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası’ndan alınmış Çiftçi Belgesinin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vize başvurusunda bulunacak kişi öğrenci ise; güncel tarihe sahip Öğrenci Belgesinin aslı, fotokopisi ve okuldan alınmış izin belgesi gerekmektedir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vize başvurusunda bulunacak kişi avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, mühendis ise; mesleki oda kaydı ya da meslek kimlik kartı ibraz edilmelidir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vize başvurusunda bulunacak kişi yabancı uyruklu birey ise; Avusturya seyahatinden sonra en az 3 ay geçerliliği olan T.C. Oturma İzni fotokopisi gerekmektedir.

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vize başvurusunda, başvuru sahibinin bağlı olduğu şirkete ait sunması gereken evraklar;

  • Şirketin Ticaret Odası Kaydı & Faaliyet Belgesi
  • Şirketin Vergi Levhası (Son yılın vergi beyanı dâhil)
  • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Seyahat Planını Onaylayan Seyahat Evrakları

Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti vizesi başvurusu yapacak olan kişinin Avusturya seyahatinin tarihlerini içeren, konaklama ve ulaşım detaylarını belirten rezervasyon belgelerini sunması gerekmektedir.

Vize sahibi, kişi Avusturya seyahatini uçak / tren / otobüs ile yapması halinde bilet rezervasyonlarını sunmak zorundadır. Özel araç ile yapılacak seyahatte ise; araç ruhsatı fotokopisi, seyahat süresini kapsayan yeşil sigorta ve beynelmilel ehliyet ibraz edilmelidir. Ehliyet orijinal şekilde sunulmalı, başvuru sahibi kişi seyahat güzergâhını İngilizce veya almanca beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık problemleri için özel hazırlanan sigorta poliçesi, Avusturya seyahati süresine ve diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olan ve minimum 30.000 € teminata sahip, seyahat ve kaza sigortası şeklinde düzenlenmeli ve Avusturya Aile & Arkadaş Ziyareti Vize evrakları dosyasına konulmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Yabancı dildeki evrakların hepsi tasdikli şekilde İngilizce ya da Alman tercüme ile sunulmalıdır. İlk kez başvuru yapılması halinde; vize için gerekli tüm evraklar orijinal ve fotokopi olacak şekilde sunulmalıdır. Büyükelçiliğin veya konsolosluğun yeni belge talep etme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Avusturya Aile Vizesi Ziyareti S.S.S

Avusturya Aile Ziyareti Vizesi Nedir?

Avusturya Aile Ziyaret vizesi Avusturya'da oturma iznini sahip aile bireyleri bulunan kişilere ziyaret amaçlı verilen vizedir. Kısa süreli bir vize olan Aile Ziyareti vizesi için Schengen C tipi vize almak gerekir.

Avusturya Aile Ziyareti Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avusturya aile arkadaş ziyareti vizesi sonuçlanma süresi 15 günü bulmaktadır. Vize başvuru sahipleri en az üç hafta öncesinden vize başvuru işlemlerini başlatmalıdır.

Avusturya Aile Ziyareti Vizesi Ücreti 2023?

Avusturya Aile Ziyaret vizesi konsolosluk harç ücreti 80 Euro'dur. Ayrıca 30 Euro hizmet bedeli ödenir.

Avusturya Büyükelçiliği Sitesinden bilgi alınız.